NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland


Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is een dienst van de sportkoepel NOC*NSF. Het CVSN heeft als hoogste doel om een veilige sport te creëren. Het CVSN is er om seksuele intimidatie en misbruik en ander grensoverschrijdend gedrag (pesten en uitsluiting, discriminatie, agressie en geweld, intimidatie), doping, matchfixing in de sport te bestrijden, met een zero tolerance beleid. Dat doen we sámen met verenigingen en de sportbonden, en verschillende instanties zoals zedenpolitie, OM, gemeente, GGD en hulpverlening organisaties.

Het CVSN verzorgt deskundige ondersteuning bij het opzetten van preventie, begeleiding bij incidenten of het doen van een melding over grensoverschrijdend gedrag in de sport. De thema specialisten van het team Integrity & Governance NOC*NSF zetten zich in voor een veilige sport en zijn verantwoordelijk om het CVSN van de laatste ontwikkelingen te voorzien. Alle sporters onafhankelijk van hun status of prestatie, talenten, begeleiders, bestuurders van verenigingen en bonden en hun directe omgeving kunnen gebruik maken van het CVSN. Zowel degenen die zich slachtoffer voelen, of beschuldigd worden als ook organisaties en personen die informatie zoeken of deze willen delen. Het CVSN is nadrukkelijk geen onderzoek orgaan in de sport, we luisteren en denken met je mee.

Bestuurders en begeleiders zijn de ogen en oren binnen de sportclub en verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. Vormgeven en uitzetten van goede preventieve maatregelen is een van de verantwoordelijkheden die je hebt voor je leden. En als het mis gaat onderneem je actie. De verenging heeft zelf invloed op zijn positieve sportcultuur en kan zich hiermee onderscheiden in het sportlandschap. Bijvoorbeeld door voor je vrijwilligers een VOG aan te vragen, de E-learning integriteit te volgen of door het High5 Stappenplan door te nemen voor idee en verbeteringen.

Het opleidingsaanbod van het CVSN is afgestemd op leren herkennen en het gaan handelen op preventie binnen de vereniging.

 

Postadres

Papendallaan 60
6816 VD Arnhem

Contactgegevens

E. centrumveiligesport@nocnsf.nl
W. https://centrumveiligesport.nl/

NOC NSF Centrum Veilige Sport Nederland