Activiteiten komende maand

Yoga Hatha

Yoga Hatha

maandag 25 maart 2019 van 19:30 tot 20:45 uur

BBS Nieuw Zuid

Yoga Hatha

Yoga Hatha

vrijdag 29 maart 2019 van 08:45 tot 10:00 uur

Wijkcentrum De Stolp

Yoga Hatha

Yoga Hatha

maandag 1 april 2019 van 19:30 tot 20:45 uur

BBS Nieuw Zuid

Yoga Hatha

Yoga Hatha

vrijdag 5 april 2019 van 08:45 tot 10:00 uur

Wijkcentrum De Stolp

Yoga Hatha

Yoga Hatha

maandag 8 april 2019 van 19:30 tot 20:45 uur

BBS Nieuw Zuid

Yoga Hatha

Yoga Hatha

vrijdag 12 april 2019 van 08:45 tot 10:00 uur

Wijkcentrum De Stolp

Yoga Hatha

Yoga Hatha

maandag 15 april 2019 van 19:30 tot 20:45 uur

BBS Nieuw Zuid

Yoga Hatha

Yoga Hatha

vrijdag 19 april 2019 van 08:45 tot 10:00 uur

Wijkcentrum De Stolp

Yoga Hatha

Yoga Hatha

maandag 22 april 2019 van 19:30 tot 20:45 uur

BBS Nieuw Zuid

Yoga Hatha

Yoga Hatha

vrijdag 26 april 2019 van 08:45 tot 10:00 uur

Wijkcentrum De Stolp

Yoga Hatha

Yoga Hatha

maandag 29 april 2019 van 19:30 tot 20:45 uur

BBS Nieuw Zuid

Yoga Hatha

Yoga Hatha

vrijdag 3 mei 2019 van 08:45 tot 10:00 uur

Wijkcentrum De Stolp

Yoga Hatha

Yoga Hatha

maandag 6 mei 2019 van 19:30 tot 20:45 uur

BBS Nieuw Zuid

Yoga Hatha

Yoga Hatha

vrijdag 10 mei 2019 van 08:45 tot 10:00 uur

Wijkcentrum De Stolp

Yoga Hatha

Yoga Hatha

maandag 13 mei 2019 van 19:30 tot 20:45 uur

BBS Nieuw Zuid

Yoga Hatha

Yoga Hatha

vrijdag 17 mei 2019 van 08:45 tot 10:00 uur

Wijkcentrum De Stolp

Yoga Hatha

Yoga Hatha

maandag 20 mei 2019 van 19:30 tot 20:45 uur

BBS Nieuw Zuid

Yoga Hatha

Yoga Hatha

vrijdag 24 mei 2019 van 08:45 tot 10:00 uur

Wijkcentrum De Stolp

Locaties

BBS Nieuw Zuid

BBS Nieuw Zuid