Basisonderwijs

Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt samen met vele partners binnen ’S-PORT aan een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen. We willen zoveel mogelijk kinderen boeien met sport en bewegen. Doen we het goed dan beweegt ieder kind iedere dag minimaal één uur!

Scholen zijn een belangrijke partner. Daar vindt het bewegingsonderwijs plaats en is een rol weggelegd om kinderen en hun ouders te stimuleren voldoende te bewegen. 

De twee pijlers zijn:

  • ´S-PORT en school Dit gaat bijvoorbeeld over het betrekken van sportaanbieders bij het onderwijs, maar ook over de integratie van bewegen binnen de klassen. Kijk voor de activiteiten op de Schoolsportplanner.
  • ´S-PORT en gezondheid Bewustwording van een gezonde leefstijl staat centraal door het verbinden van het thema gezondheid binnen het bewegingsonderwijs en sportstimulering activiteiten voor kinderen. Kijk bij Samen gezond.

Medewerker

Peter Kool

Teamleider Sport en Bewegen Kids

T. 06 26 40 47 89

p.kool@s-hertogenbosch.nl