Cursus Modern Besturen; wat is dat?

TALENTONTWIKKELING VOOR ENTHOUSIASTE, AANKOMENDE BESTUURDERS. SCHRIJF JE IN!

Modern besturen is een leerprogramma waar (jonge) bestuurders klaar gestoomd worden om hun vereniging gereed te maken voor de toekomst en de uitdagingen die deze met zich meebrengt!
Brug8 is speciaal ontwikkeld voor potentiële (jonge) bestuurders die hart hebben voor hun vereniging of voor bestuursleden die hun bestuurlijke skills een ‘boost’ willen geven. Een mooie kans dus voor bestuurders van nu en van de toekomst!

Waarom is het voor mijn vereniging waardevol?
Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij hun bestuurlijk kader kunnen versterken en verjongen. Tegelijkertijd weten veel (jonge) leden niet wat het besturen van een vereniging inhoudt of vinden ze zichzelf (nog) niet capabel genoeg.
Toch zonde, want verjonging in het bestuur zorgt voor een gezonde dynamiek en is juist belangrijk bij het aangaan van de huidige en toekomstige uitdagingen van de vereniging.

Wat houdt de cursus in? Bekijk het schema hieronder.

Datum (op woensdagen)ThemaInhoud
24 oktober Besturen
Trends en ontwikkelingen
Kennismaken en leerdoel
Wat is besturen?
Effectief besturen van een moderne vereniging
Creërend leiderschap
14 novemberPersoonlijk leiderschap
en effectiviteit
Wie ben ik en wat breng ik mee?
Generaties
Gesprek technieken
Brainstorm Cityboost
28 novemberSamen veranderenVernieuwing
Omgaan met weerstand
Actieplannen doorspreken
12 decemberDe praktijkHoe is het op jouw verenging?
Presentaties actieplannen
Vervolgacties
Uitreiking Bewijs van deelneming NOC*NSF

Deelnemers dagen we uit om na te denken over welke rol zij kunnen spelen in de veranderende club. Na elke bijeenkomst volgt een opdracht, waardoor telkens de link naar de praktijk op de eigen club wordt gelegd.
De deelnemers wisselen ervaringen uit en adviseren elkaar bij knelpunten. Deelname aan het programma en het bijbehorende certificaat is een mooie aanvulling op het CV.

Planning:

Toch nog vragen?
Neem contact op met Elles of Maaike.

Heb je interesse om op 12 december te komen kijken naar de presentaties van de deelnemers?
Je bent van harte welkom maar meld het even bij Elles of Maaike.

De cursus wordt gegeven in samenwerking met Brug 8, ‘Begeleiders van vernieuwing en verandering’.