Faciliteren van je sport (accommodatie)


Beheer en Exploitatie

Wij kunnen u op diverse gebieden over jouw sport en accommodatiezaken adviseren en ondersteunen. Denk aan onderwerpen als: verhuur gemeentelijke sportaccommodatie; sporttechnische eisen; vraagstukken op financieel, juridisch en fiscaal gebied; milieu en duurzaamheid aspecten; bouwkundige zaken; cultuurtechnisch advies – over aanleg en onderhoud van sportvelden, sportinventaris en groenvoorzieningen; civieltechnisch advies – over aanleg en onderhoud verhardingen, parkeren en water vraagstukken.