Faciliteren van je sport (accommodatie)

Beheer en Exploitatie
Wij kunnen u op diverse gebieden over jouw sport en accommodatiezaken adviseren en ondersteunen. Te denken valt aan onderwerpen over;

  • Verhuur gemeentelijke sportaccommodatie
  • Sporttechnische eisen
  • Vraagstukken op financieel, juridisch en fiscaal gebied
  • Milieu en duurzaamheid aspecten
  • Bouwkundige zaken
  • Cultuurtechnisch advies – over aanleg en onderhoud van sportvelden, sportinventaris en groenvoorzieningen.
  • Civieltechnisch advies – over aanleg en onderhoud verhardingen, parkeren en water vraagstukken.

Henrie Bekkers: Velden en groen, h.bekkers@s-hertogenbosch.nl
Peter Lindsen: Hekwerken, verlichting, riolering e.d., p.lindsen@s-hertogenbosch.nl
Peter Tak: Kleedlokalen, p.tak@s-hertogenbosch.nl
Theo Verhagen: Investeringen en contracten, t.verhagen@s-hertogenbosch.nl

Beleid
Jan Bellemakers: Beleidsvraagstukken, j.bellemakers@s-hertogenbosch.nl
Ellian Siemers: Beleidsvraagstukken, e.siemers@s-hertogenbosch.nl