Jeugdsportsubsidie | Subsidieregeling voor sportverenigingen

Wij vinden een veilig, positief en gezond sportklimaat heel belangrijk. De gemeente 's-Hertogenbosch zet de Jeugdsportsubsidie in om verenigingen te stimuleren hiermee aan de slag te gaan. Het doel? Een plezierige en veilige sportomgeving voor kinderen en jongeren. Zo hopen we te bereiken dat zij meer gaan én blijven sporten. Lees op deze pagina meer over de subsidie die je in de eerste maand van het jaar kunt aanvragen.

Subsidie aanvragen voor 2024 kan niet meer.

Hier vaste enkele voorwaarden:

  • Vrijwilligers die voor de sportvereniging actief zijn hebben een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG).
  • De sportvereniging heeft een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) en/of normen & waarden (N&W) commissie.
  • De sportvereniging kent duidelijke gedragsregels die passen bij een positieve sportcultuur, en deelt die regels actief en zichtbaar uit onder de leden. Kijk hier voor voorbeeld gedragsregels.

Van verenigingen met een eigen sportaccommodatie vragen wij iets extra’s:

Het gaat om extra voorwaarden die aansluiten bij het Nationaal Preventieakkoord:

  • De sportvereniging zet in op een 100% rookvrije kind omgeving binnen de eigen vereniging.
  • De sportvereniging kiest voor een gezond en gevarieerd kantine-aanbod.
  • De sportvereniging maakt heldere afspraken over het schenken van alcohol; geen alcohol onder 18 jaar en stimulering van alcoholvrije alternatieven.

Een regelarme subsidieregeling

De Jeugdsportsubsidie is regelarm. Dat betekent dat er zo min mogelijk verantwoording gevraagd wordt. Er kan wel een steekproef plaatsvinden. Het is daarom belangrijk om de financiële en inhoudelijke gegevens die met de subsidie te maken hebben twee jaar te bewaren. Team Verenigingen checkt bij de aanvraag namens de gemeente 's-Hertogenbosch bij verenigingen ook of er aan de extra voorwaarden voldaan is.

Ondersteuning nodig?

Sportverenigingen die ondersteuning nodig hebben om aan voorwaarden te voldoen, kunnen een beroep doen op Team Verenigingen via verenigingen@s-hertogenbosch.nl.

Jongetjes die in een zaal met elkaar aan het voetballen zijn

E-learning

Verantwoord alcohol gebruik
online, gratis cursus

Info Positief Sportklimaat

Vraag VOG aan
Onderzoek toont aan dat vragen om Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een organisatie. Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geef dat signaal af bezig te zijn met veilig vrijwilligerswerk. Op naar een veilig klimaat binnen de vereniging. Kijk op www.gratisvog.nl.