Jeugdsportsubsidie

De gemeente ’s-Hertogenbosch streeft naar een laagdrempelig, passend en betaalbaar sport- en beweegaanbod in de directe omgeving. Om hier invulling aan te geven worden sportverenigingen met de Jeugdsportsubsidie ondersteund. Vanaf 2021 worden de voorwaarden van deze subsidieregeling aangepast.

Wij vinden een veilig, positief en gezond sportklimaat heel belangrijk. De gemeente zet vanaf 2021 de Jeugdsportsubsidie in om ook verenigingen te stimuleren hiermee aan de slag te gaan. Het doel is: een plezierige en veilige sportomgeving voor kinderen en jongeren. Daarmee bereiken we hopelijk dat ze meer gaan én blijven sporten.

Nieuwe voorwaarden toegevoegd aan de afspraken over de Jeugdsportsubsidie:

  • Vrijwilligers die voor de sportvereniging actief zijn hebben een ‘Verklaring omtrent het gedrag’ (VOG);
  • De sportvereniging heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) en/of normen & waarden (N&W) commissie;
  • De sportvereniging kent duidelijke gedragsregels die passen bij een positieve sportcultuur, en deelt die regels actief en zichtbaar uit onder de leden. Kijk hier voor voorbeeld gedragsregels.

Van verenigingen met een eigen sportaccommodatie vragen wij iets extra’s. Deze passen bij de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord.

  • Zet in op een 100% rookvrije kind omgeving binnen de eigen vereniging;
  • Kies voor een gezond en gevarieerd kantine-aanbod;
  • Maak heldere afspraken over het schenken van alcohol; schenk geen alcohol onder 18 jaar en stimuleer alcoholvrije alternatieven.

Team Verenigingen biedt ondersteuning
Sportverenigingen die gebruik willen blijven maken van de Jeugdsportsubsidie en aan de extra voorwaarden willen voldoen, kunnen een beroep doen op Team Verenigingen.

Jeugdsportsubsidie; een regelarme subsidieregeling
De Jeugdsportsubsidie is regelarm. Dit werkt goed voor alle partijen. Bij de subsidieaanvraag vragen wij geen extra bewijs over ingevulde of meegestuurde gegevens. Team Verenigingen checkt bij verenigingen of er aan de extra voorwaarden voldaan is.

Voldoet een sportvereniging niet aan die voorwaarden, dan volgt een overleg. Wij kijken dan samen hoe het beter kan en leggen afspraken hierover vast. Wil of kan een sportvereniging daarna toch niet bijdragen aan een positieve sportcultuur en de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord, dan vervalt de Jeugdsportsubsidie.

Contact

Irfan Gadzo

Verenigingsadviseur

T. 06 11 88 62 11

i.gadzo@s-hertogenbosch.nl

Terug naar overzicht

E-learning

Verantwoord alcohol gebruik
online, gratis cursus

Integriteit
online, gratis cursus