De Talentenacademie geeft workshop aan Basketball Academy SPM Shoeters


Op 10 januari 2014 heeft de Talentenacademie twee workshops verzorgd voor de Basketball Academy van SPM Shoeters. De eerste workshop was gericht aan de spelers van de opleiding en had als hoofdthema ‘Zelfkennis’. Alle spelers hadden voorafgaand aan de workshop een persoonlijkheidstest ingevuld. De uitslag daarvan werd teruggekoppeld in de workshop. Daarbij werd stil gestaan bij het belang van het hebben van voldoende zelfkennis. Dat is de basis om vervolgens zelfregulerend te kunnen handelen (Een vaardigheid waarbij spelers in staat zijn om te reflecteren op hun eigen handelen en daar zelfstandig op te kunnen bijsturen, plannen te maken en op de juiste momenten hulp te vragen). Uit vele onderzoeken blijkt dat zelfregulatie een belangrijke vaardigheid is in de ontwikkeling van een topsporter. Aan de hand van hun persoonlijke uitslag gingen spelers in groepen aan de slag om sterke punten en ontwikkelpunten te formuleren en dit te koppelen aan concrete doelstellingen en handelingen.
In opvolging van de deze workshop krijgen alle spelers een individueel gesprek waarbij het profiel en de beschreven doelstelling nog eens tegen het licht gehouden worden.

Tegelijkertijd vond er in de tweede trainingsruimte een andere workshop plaats met de titel ‘Ouders & Topsport’. Hier kwamen maar liefst 50 enthousiaste ouders van de basketballers op af. Tijdens de workshop stond de psychosociale en cognitieve ontwikkeling van spelers tussen de 10 en 20 jaar centraal. Hoe verloopt deze ontwikkeling, welke rol heeft een ouder en in hoeverre kun en moet je daar als ouder op sturen? En wat betekent dit specifieke in de ontwikkeling van een topsporter. Een constante botsing tussen ratio en emotie leidt er toe dat de rol als ouder niet altijd even makkelijk is.

De workshops werden afgesloten met een goed verzorgde borrel door de Basketball Academy.

< terug
Workshop Talentenacademie Voor Spm Shoeters