Diezijnzo (nu Liftoff) communiceert met OJC Rosmalen


Hoe communiceer je met 1700 leden, 400 vrijwilligers, ouders van jeugdleden, sponsors, basisscholen, gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden? Dit vraagstuk ligt bij het bestuur van voetbalvereniging OJC Rosmalen. Goede communicatie naar iedereen is essentieel, maar ook moeilijk. Diezijnzo gaat OJC helpen bij het in kaart te brengen van de verschillende doelgroepen, informatiestromen et cetera, wat uiteindelijk moet resulteren in een communicatieplan. Ook moet helder worden hoe diverse communicatiemiddelen kunnen worden ingezet, (zoals internet, nieuwsbrieven, clubblad enz.) waardoor ze beter aansluiten bij de diverse doelgroepen en hun beleving.

< terug