GetHooked in een kwartier


Een sportief blokje om in de Gestelse buurt. Met de support van ’S-PORT SUPPORT-partner Get Hooked wordt een interactieve beweegroute vormgegeven.

Inwoners in de Gestelse buurt blijken minder actief te zijn dan de gemiddelde Bosschenaar. De inwoners kunnen wel wat aanmoediging gebruiken, met faciliteiten en programmering. Redenen en uitdaging genoeg voor Alex Bekkers. Alex is productmanager jongeren bij PowerUp073 en ook Masterstudent Sport- en beweeginnovatie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Alex verdiepte zich in de theorie achter bewegen, maar bestudeerde ook de praktijk. Zo kwam hij met het idee voor een ‘Bosch beweegkwartiertje’.

Productinnovatie

Alex: "Voor mensen die de intentie hebben om te gaan bewegen is het niet altijd even gemakkelijk om langdurig vol te houden. Het begin is er meestal wel, maar na een tijd komt de klad erin. Ik heb me verdiept in theorieën en praktijken. Met de SUPPORT van Get Hooked zie ik meer beweegbeleving voor me. Meer beleving en een beweegvriendelijkere omgeving kan goed bijdragen aan meer beweging. Deze hypothese onderzoek ik in mijn innovatie-onderzoek." Alex ziet een beweegroute met interactieve onderdelen, maar ook commerciële en maatschappelijke partners die bijdragen aan het laagdrempelige beweegconcept. In de toekomst zou het beweegconcept door heel Nederland gefaciliteerd kunnen worden.

Samenwerking in de wijk

Alex legt contacten binnen de wijk en de gemeente om het project vorm te geven. Samen met wijkwerker Simon Van de Biggelaar organiseerde hij een wijkbijeenkomst in BBS Nieuw Zuid. De route en achterliggende bedoelingen zijn voorgelegd aan een aantal betrokken inwoners. Dat leverde enthousiaste reacties en tips voor de volgende stappen op. Het prototype voor de routepaaltjes ligt klaar in zijn schuur.

Alex: “Ik hoop na de zomer een kick-off te kunnen organiseren, zodat de eerste route getest kan worden. Met de designkracht van Get Hooked erbij, zie ik kans om de route te pimpen met beweegtips en game elementen. Zo wordt het bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijker. De match met de creatieve club werkt aanstekelijk. Ik ga stap voor stap te werk, zodat ik flexibel blijf om aanpassingen in de praktijk te kunnen maken.”

Volg het innovatieproject via de openbare Facebookgroep De Gestelse buurt werkt!

< terug
Gethooked3