Jeroen Bosch Advocaten support bij een conflict


Mr. Edgar Mulders van Jeroen Bosch Advocaten gaf support bij een conflict.

Een trainer meende recht te hebben op nabetaling, maar op grond van de samenwerkingsovereenkomst die de vereniging met hem heeft, adviseerde advocaat Mulders anders.

Het prettige en waardevolle gesprek gaf het bestuur steun om goed te handelen richting de trainer. En het bestuur kreeg er een inzicht bij. Ze bedankte SUPPORTER JBA er hartelijk voor: 'Uw aanbevelingen worden direct meegenomen in nieuwe overeenkomsten en de oudere overeenkomsten zullen we daar waar mogelijk aanpassen'.

< terug
5 stappen 1