Rabobank verzorgt workshop 'Geldzoeken loont'


Bijna iedere vereniging of stichting, klein of groot, heeft ermee te maken: te weinig geld. Dit probleem dreigt steeds groter te worden. Gemeentelijke subsidies krimpen en (exploitatie)kosten stijgen. Contributie of deelnemersbijdragen kunnen bijna niet meer verhoogd worden. Kortom: de rek lijkt er soms helemaal uit. Daarom organiseert de Rabobank op 8 maart 2012 de workshop 'Geldzoeken loont'. Veel mogelijkheden van het systematischer zoeken naar geld worden tijdens deze bijeenkomst op een rijtje gezet. Er wordt gewezen op verschillende inkomstenbronnen zoals subsidies, fondsen, 'begroten-zonder-geld', donaties, sponsors enz., en er is aandacht voor methoden van geld werven door acties en de organisatie daarvan.

< terug
Logo Rabobank