Randstad pakt vrijwilligersprobleem bij Zwemvereniging De Treffers aan


´S-PORT SUPPORT werd ingeschakeld om het vrijwilligersprobleem van ZV De Treffers uit Rosmalen aan te pakken. In Randstad werd een professionele partner gevonden om hun wervingsprobleem voor de inzet van vrijwilligers op te lossen. Twee maanden na de eerste afspraak met Randstad beschikt ZV De Treffers over een kleine 30 potentiële vrijwilligers.

Samen met Remco van der Pot van ´S-PORT SUPPORT besprak de vereniging de wensen en mogelijkheden. Het was duidelijk dat de club een professionele partner als Randstad goed kon gebruiken. Als marktleider in Nederland op het gebied van HR-diensten is Randstad zeer ervaren in het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plekken. Hugo Janssen, Randstad: “Zeker als het om vrijwilligers gaat is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen over de werkzaamheden. Je moet laten zien dat er veel voldoening uit het werk te halen is.”

Heldere functieprofielen
Een goed begin is het halve werk en daarom werd eerst gekeken naar wat de zwemvereniging zocht in eventuele nieuwe vrijwilligers. Ruud Dirriwachter, secretaris De Treffers: “Op basis van verouderde functieprofielen hebben we input van de KNZB aangevuld met de kennis van Randstad. Zo ontstonden heldere functieprofielen. De nieuwe profielen zijn inmiddels aangeleverd aan het bestuur.”

Belactie
Op advies van Randstad is vervolgens een tweede stap in het proces gezet: een mailing naar de leden van de vereniging met de vraag of men bereid was tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Opgevolgd door een belronde van Randstad. Dirriwachter: “De mailing bereidde de leden alvast voor op de belactie. Ze konden op die manier alvast nadenken of ze wat wilden doen voor de vereniging.” De belactie was een enorm succes. Janssen: “We hebben ruim de helft van de leden kunnen spreken. Door een uitgebreid belscript hebben we veel informatie over de leden boven water kunnen krijgen. Zo is er bijvoorbeeld een bestand van 130 e-mailadressen verzameld voor de digitale nieuwsbrief.”

28 nieuwe vrijwilligers
Uit alle gebelde leden kwamen uiteindelijk 28 potentiële vrijwilligers naar voren. Dirriwachter: “We kunnen verschillende soorten vrijwilligers gebruiken. We hebben mensen nodig voor het bestuur, maar ook voor allerlei hand- en spandiensten. Tussen de nieuwe vrijwilligers zitten bijvoorbeeld al een potentiële penningmeester en zwemleraren.” Door het gezamenlijke onderzoek van Randstad en De Treffers is er ook inzicht in de potentie van de vereniging. Er zijn waardevolle tips voor het bestuur geformuleerd wat betreft de organisatie van de vereniging. Het bestuur is nu volop bezig met een inventarisatie hoe de extra handen ingezet kunnen gaan worden. Dirriwachter: “De weg ging soms met wat hobbels, maar het resultaat mag er zijn. We gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet. We kunnen gelukkig bouwen op onze eigen leden om De Treffers op koers te houden!”.

< terug