WHISE helpt hockeyclub 's-Hertogenbosch aan sponsor- en fondsenwervingsbeleid


Hockeyclub 's-Hertogenbosch heeft voor de komende jaren een aantal ambitieuze doelen geformuleerd. Zo wil zij dé topsportvereniging zijn én blijven. Ook willen zij de breedtesportvereniging zijn waar voor iedereen die een Bourgondische sfeer omarmt wat ‘valt te halen’. Om deze doelen te realiseren is een brede betrokkenheid noodzakelijk om tijd en geld te kunnen mobiliseren. Het verzoek van de hockeyclub aan ´S-PORT SUPPORT was om een voorstel aan te reiken voor een structureel sponsor- en fondsenwervingsbeleid. De match werd gemaakt met adviesbureau WHISE, gespecialiseerd in fundraising & marketingcommunicatie in de non-profit sector. De eerste slag die het bestuur onder begeleiding van WHISE heeft gemaakt is het maken van een helder document waarin een vernieuwende en heldere visie en ambitie is neergezet. Het document is daarna vertaald in een beeldpresentatie waarmee de hockeyclub op pad kan om partijen te interesseren en bij te dragen aan de mooie projecten van de club!

< terug