WHISE met OSC '45 op de hei


Het bestuur van voetbalvereniging OSC ’45 wilde de toekomst van de club eens verder onder de loep nemen. Besloten werd om dit op een zaterdagochtend met hoofd- en jeugdbestuur, aangevuld met een divers gezelschap uit de vereniging te doen op een speciale locatie. Op de agenda stonden de volgende vragen:
- Waar staan we als vereniging: benoemen van de sterktes en zwaktes van de vereniging.
- Waar liggen ontwikkelingen voor de vereniging: kijken naar kansen en bedreigingen.
- Hoe wil de vereniging zich positioneren: wat is/wordt het imago van de vereniging enz.

WHISE heeft de vereniging geholpen bij het beantwoorden van deze vragen. Samen met OSC ’45 is een SWOT gemaakt waarmee de vereniging de komende maanden aan de slag gaat.

< terug
Logo Whise