Aantal Bossche kinderen met overgewicht daalt

Geplaatst op: 11 april 2017

 

Het aantal Bossche kinderen tussen 9 en 11 jaar met overgewicht en obesitas daalt. Dit blijkt uit screenings van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hart voor Brabant (HvB), over de periode 2005-2016. Het percentage te zware kinderen daalde van 18% naar 15%. In aantallen gaat het om een afname van 150 kinderen: van 898 naar 748.

De percentages overgewicht bij 5-6 jarigen en 13-15 jarigen zijn stabiel. Ook dat wijst op een verbetering ten opzichte van de jaren daarvoor. Toen was er namelijk een stijging. “De samenwerkende partijen mogen zeer tevreden zijn met dit resultaat. Het lijkt erop dat de aandacht voor gezond gedrag en de samenwerking met ouders en kinderen om zélf te ervaren wat een gezonde leefstijl oplevert, positief effect heeft”, vertelt Monique van Tilburg, manager team ‘s-Hertogenbosch van GGD HvB.

Samen gezond
Sinds 2008 werken verschillende partijen aan een aanpak om overgewicht bij kinderen tegen te gaan. Het bleek een hardnekkig probleem en gaandeweg is de werkwijze aangescherpt en bijgesteld. Sinds 2014 gebeurt dit onder de noemer ‘Samen gezond’, met een wijkgerichte aanpak voor alle kinderen in de stad. Samen gezond is de uiting van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) ’s-Hertogenbosch. De nadruk ligt op water drinken, groente en fruit eten en voldoende bewegen. Voor kinderen en gezinnen waarbij een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend is, hebben partijen de zorg en programma’s verbeterd. Deze Bossche ketenaanpak is samen met de Amsterdamse werkwijze een voorbeeld voor andere gemeenten.

Verbinding
Vanuit Samen gezond is de GGD de verbindende schakel in de wijken. Dat doet zij samen met onder meer ‘S-PORT, Divers, scholen, kindcentra en huisartsen. Er wordt ook samengewerkt met landelijke partners en andere gemeenten. Zo verbeteren we de kennis over overgewicht en obesitas en kunnen we de zorg verbeteren. Dat doen GGD, Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)/Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC), zorgverzekeraar CZ en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Piet-Hein Buiting, Raad van Bestuur van het JBZ: “Deze werkwijze past goed bij onze strategie. We richten ons als ziekenhuis steeds meer op gezondheid en niet op ziekte. We kijken vooral naar wat mensen wél kunnen. Samen met partners als de gemeente ’s-Hertogenbosch en GGD Hart voor Brabant verkennen we hoe we nog beter kunnen aansluiten op wat voor mensen in het dagelijks leven belangrijk is."

Aanpak verbreden
De huidige werkwijze is inmiddels verlengd tot 2019. Dat heeft het college van ’s-Hertogenbosch begin februari besloten. Wethouder Paul Kagie: “Deze cijfers van voor de start in 2005 en de cijfers van 2016 laten zien dat we op het goede spoor zitten. We gaan Samen Gezond/JOGG uitbreiden naar de doelgroepen van 0-4 jaar en 12+. Ook zorgen we voor een nog betere aansluiting bij kwetsbare gezinnen. En zetten we in op ‘de gezonde werkgever’.”

Deel dit bericht:

Aantal Bossche kinderen met overgewicht daalt Aantal Bossche kinderen met overgewicht daalt Aantal Bossche kinderen met overgewicht daalt Aantal Bossche kinderen met overgewicht daalt