Bijeenkomst Vertrouwenscontactpersoon

Geplaatst op: 29 november 2017

 

Grensoverschrijdend gedrag, wat is het precies? Wordt er melding van gemaakt? Waar kan het slachtoffer terecht? Het komt ook bij jullie sportvereniging voor! Dit waren enkele onderwerpen van de bijeenkomst op 22 november. 

Brigitte van de Heuvel, vertrouwenscontactpersoon(VCP) van hockeyclub ‘s-Hertogenbosch heeft hier een presentatie over gegeven aan verschillende mensen van sportverenigingen uit gemeente ’s-Hertogenbosch. Het doel was om mensen te informeren en bewust te laten nadenken over deze problematiek, die overigens steeds meer in de aandacht wordt gebracht door de media.

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontact persoon is het eerste aanspreekpunt binnen de sportvereniging voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of wanneer zij preventiebeleid willen ontwikkelen.

Naast het informeren over de rol van een vertrouwenscontactpersoon ging Brigitte ook in gesprek met de aanwezigen. Hierbij werd er bewustwording gecreëerd omtrent het onderwerp en werd er aan de hand van een intervisie ervaringen uitgewisseld. Naast de intervisie tussen verschillende besturen werden er ook hulpvragen beantwoord door professionals vanuit gemeente ’s-Hertogenbosch.

Het was een erg interessante avond en er zal gewerkt worden aan verschillende punten van deze problematiek. Eén van de actiepunten is het opzetten van een online database met diverse bestanden waar informatie en voorbeelden op komen te staan, omtrent grensoverschrijdend gedrag op sportverenigingen en hoe hiermee om te gaan. Hierbij is te denken aan protocollen als het gaat om meldingen maken van pestgedrag of intimidatie. Daarnaast wordt er in het nieuwe jaar een cursus Vertrouwenscontactpersoon aangeboden in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Meer informatie volgt hierover.

Contact

Maaike Hofmeijer

Medewerker Sport Verenigingen

T. 06 11 93 21 40

m.hofmeijer@s-hertogenbosch.nl