Breed vrijwilligersonderzoek in onze gemeente

Geplaatst op: 19 september 2017

 

Door de inzet van zoveel sportieve vrijwilligers, genieten sporters in ’s-Hertogenbosch. En wie zorgt er voor de vrijwilligers? Gemeente ’s-Hertogenbosch, Welzijn Divers en Galant willen weten wat er nodig is om de vrijwillige inzet in onze stad op peil te houden. Help mee door de vragenlijst in te vullen.

Waarom deze vragen? We willen meer inzicht krijgen. Wat is nodig in de sfeer van ondersteuning? Hoe is de samenwerking met beroepskrachten gewenst? Hoe ziet het vrijwilligerswerk van de toekomst er uit?

Draag bij aan de inzichten. Doe mee met het breed vrijwilligersonderzoek.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:
1. Een vragenlijst, uitgezet onder vrijwilligersorganisaties in brede zin. Via zorg/ondersteuning, natuur, cultuur, sport, en maatschappelijke initiatieven worden clubs aangeschreven. Ook het digipanel wordt gevraagd de vragen te beantwoorden.
2. Gesprekken in de wijk met vrijwilligers. Dan worden er verdiepingsvragen gesteld.

Hebt u nog vragen over het onderzoek of de vragenlijst?
Stuur dan een mail naar digipanel@s-hertogenbosch.nl

Vrijwilligers zijn onmisbaar!