Buitensportnota “Buitenkans”

Geplaatst op: 29 november 2017

 

In de vergadering van de gemeenteraad op 24 oktober jl., is de Beleidsnota buitensport: Buitenkans vastgesteld. In deze nota wordt een aantal zaken behandeld die voor (met name) buitensportverenigingen van belang zijn. In de nota wordt ingegaan op de maatschappelijke rol van verenigingen, samenwerking tussen verenigingen, bestuur & vrijwilligers, verenigingsfinanciën en accommodaties. De volledige beleidsnota vind je hier.

Moties
In de raadsvergadering zijn nog enkele aanvullende verzoeken gedaan door de gemeenteraad (‘moties’). Zo wordt gevraagd om in januari 2018 te komen met duidelijkheid over de financiële investeringen in de sportaccommodaties; ook wat betreft mogelijke investeringen in nieuwe kunstgrasvelden. Ook is het college gevraagd om overleg te starten over gezamenlijke inkoop en training voor AED’s. 
Tot slot is het college gevraagd om, bij het onderzoek wat gaat worden gedaan naar de effectiviteit van jeugdsportsubsidies, aandacht te hebben voor de financiële positie van zwakkere verenigingen. Alle documenten omtrent de behandeling in de gemeenteraad, aangenomen moties en de reactie van het college van burgemeester en wethouders, staan hier, agendapunt IV.16.

Acties
Uit deze behandeling komen diverse acties voort. Zo willen we meer ruimte geven aan verenigingen om door middel van pilots hun maatschappelijke rol te verbreden. Ook kijken we of ‘ondernemende’ verenigingen meer gelegenheid krijgen om hiermee ervaring op te doen en te kijken welke wet- en regelgeving hierbij in de weg staan. 
We ondersteunen samenwerkingsprojecten tussen verenigingen graag. We willen, samen met de KNLTB, gesprekken voeren met alle tennisverenigingen in de gemeente om samen te kijken naar hun toekomst. En we gaan met buurgemeenten in gesprek over o.a. samenwerking bij verenigingsondersteuning en de mogelijkheid van een regionaal onderzoek naar hockeyaccommodaties. 

Uiteraard houden we de betreffende verenigingen over de voortgang van acties op de hoogte. Daar waar zaken ontwikkeld worden die voor alle verenigingen relevant zijn, wordt deze onder andere via deze nieuwsbrief gedeeld.

Vragen over de Buitensportnota?
Neem contact op met Jan!

Contact

Jan Bellemakers

Hoofd Sport en Bewegen

T. 06 11 30 58 76

j.bellemakers@s-hertogenbosch.nl