Komt jouw club in aanmerking voor Verenigingssubsidie?

Geplaatst op: 20 december 2018

 

Alle sportverenigingen die over 2018 Verenigingssubsidie hebben ontvangen, kregen al bericht. Misschien komt jouw sportclub ook in aanmerking voor Verenigingssubsidie? Kijk voor alle informatie op de gemeentelijk website. De aanvraag moet voor 1 februari 2019 binnen zijn.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de gemeente via (073) 615 91 62

Komt uw vereniging in aanmerking?

Voor de Verenigingssubsidie 2019, moet je als sportvereniging onder andere voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Volledige rechtsbevoegdheid bezitten, met een Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan;
  • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • er moet een sport worden beoefend waarvan de bond of federatie is aangesloten bij het NOC*NSF;
  • de sportvereniging heeft jeugdleden die per 1 januari 2019 jonger dan 19 jaar zijn (geboortedatum op of na 01-01-2000). Deze leden wonen in gemeente ’s-Hertogenbosch.

De Subsidie voor Sportverenigingen heeft als doel: regelmatige sportdeelname van jongeren in georganiseerd verband verbeteren en zwem- en ijssportverenigingen in hun accommodatiekosten ondersteunen.

Deel dit bericht: