Bosch Sportakkoord

Geplaatst op: 22 oktober 2019

 

Speelt uw organisatie ook een rol in het Bossche Sportakkoord?
Er gebeurt veel in de gemeente ’s-Hertogenbosch, ook op het gebied van sport en bewegen. Zo wordt er de komende maanden, in navolging op het Nationale Sportakkoord, een Bosch Sportakkoord opgesteld. Op het eerste gezicht misschien niet iets waar u voor uw organisatie een rol ziet weggelegd, maar het kan wel degelijk kansen bieden!

Wat is een sportakkoord?
Het sportakkoord is een set afspraken tussen diverse partijen: sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en bedrijfsleven. Partijen die kansen zien om ambities, ontwikkelingen of knelpunten op het gebied van sport en bewegen de komende jaren aan te pakken.

Het sportakkoord maakt de plannen concreet, het legt vast welke nieuwe initiatieven worden genomen en welke bestaande activiteiten versterkt gaan worden. En vooral ook, welke partijen hierbij het initiatief nemen en welke partijen samen gaan werken. De betrokken partijen beslissen over de inhoud van het akkoord en nemen ook samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Voorbeelden
Een paar mooie voorbeelden uit de praktijk kunnen de bedoeling misschien het beste illustreren.

• Bewoners van een instelling voor verstandelijk gehandicapten gaan een tennisvereniging elke week helpen bij het onderhoud van het sportpark. Een leuke dagbesteding voor de bewoners, extra handjes voor de club.
• Een organisatie die vluchtelingen begeleidt merkt dat de vluchtelingen graag willen sporten maar dat er grote drempels zijn om zich aan te melden bij een sportclub. Er wordt in de club een buddy gevonden die de nieuwkomer begeleidt.
• Sportkleding en -schoeisel is duur en kinderen groeien er regelmatig uit. Om ouders niet op kosten te jagen organiseert een welzijnsorganisatie samen met lokale sportclubs elk jaar een markt voor tweedehands spullen. De kleding en schoenen die niet verkocht zijn worden weggeven aan gezinnen met minder financiële draagkracht.
• Een verzorgingshuis met een eigen sportzaal laat een tai chi leraar in de avonduren gebruik maken van de faciliteiten. In ruil daarvoor verzorgt de leraar regelmatig tai-chi voor ouderen uit het huis.

Voor wie is het sportakkoord?
Het akkoord is van en voor de stad en dus voor iedereen die een bijdrage wil leveren. Voor sport- en beweegaanbieders, voor organisaties die belang hebben bij een sportieve omgeving, een goed sport- en beweegaanbod en een gezonde leefstijl en vitaliteit. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar dus zeker ook aan het bedrijfsleven.

Hoe kan ik meedoen?
Het akkoord gaat bestaan uit concrete ideeën en acties. U kunt aanhaken bij ideeën die andere organisaties hebben ingebracht, maar u kunt ook zelf een idee inbrengen. Ziet u een kans of ervaart u een knelpunt waar u (evt. samen met andere organisaties) een oplossing voor kunt vinden? Laat het ons weten!

Op maandagavond 18 november organiseren we een werkconferentie waarin we de opgehaalde ideeën, in korte werksessies verder zullen concretiseren. U kunt hierbij zijn en meepraten over de ideeën die voor u relevant zijn en die mogelijk mede door u kunnen worden gerealiseerd.

Planning
Begin 2020 zal het Bossche sportakkoord getekend worden. Dan gaat iedereen aan de slag. Maar het is een levend document, ook na ondertekening kunnen partijen aanhaken en kunnen nieuwe ideeën en acties worden toegevoegd. Om de uitvoering te stimuleren en ondersteunen is een bescheiden budget beschikbaar.

Meer weten?
Wilt u via onze nieuwsbrief geïnformeerd worden en een uitnodiging ontvangen voor de werkconferentie? Laat het ons weten via e-mail. Ook voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u ons per mail bereiken.

Kijk op de website voor meer informatie over het sportakkoord en onze werkwijze.

Deel dit bericht: