Investeren in sport en bewegen heeft maatschappelijke meerwaarde

Geplaatst op: 09 juli 2019

 

Het maatschappelijk rendement van de investeringen in sport en bewegen in Nederland wordt geschat op 2,51. De totale kosten bedragen 4,4 miljard euro terwijl de opbrengsten zijn berekend op 11,1 miljard euro. Deze zogenaamde Social Return on Investment (SROI) blijkt uit onderzoek in opdracht van Kenniscentrum Sport.

Dat sporten en bewegen maatschappelijke meerwaarde heeft (gezondheid en geluk) stond al vast. Maar hoeveel precies en weegt het op tegen de investeringen die we doen? Kenniscentrum Sport vroeg Rebel en Mulier Instituut de SROI van sport en bewegen in Nederland zo goed mogelijk te berekenen. Het voorwerk voor dit onderzoek was al deels in 2017 gedaan. Ecorys heeft de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen onderzocht en grotendeels becijferd in euro’s.

In dat onderzoek is gekeken naar de opbrengsten die ontstaan wanneer iemand regelmatig sport en beweegt, ten opzichte van niet of nauwelijks sporten en bewegen. Om dat vervolgens te vertalen naar een hele populatie is in het SROI-onderzoek gebruikgemaakt van de beweegrichtlijn die sinds 2017 geldt. Voor iedereen in Nederland die voldoet aan de beweegrichtlijn, zijn maatschappelijke opbrengsten gerekend. Om de juiste balans te houden tussen de kosten en opbrengsten, zijn in het onderzoek ook alleen de kosten meegenomen waarvan kan worden beargumenteerd dat ze direct gerelateerd zijn aan (mensen laten) sporten en bewegen.

Lees het hele artikel >>
Bron: Alles over Sport

Deel dit bericht: