Landelijk succes Citytrainer door empowerment

Geplaatst op: 28 mei 2019

 

Op dinsdagavond 4 juni komen 14 partners, gemeenten en sport- en welzijnsorganisaties van het landelijke Citytrainer netwerk, in Utrecht bij elkaar. De tweejaarlijkse landelijke inspiratiedag voor Projectleiders, Cursusleiders en Citytrainers is er om elkaar geinspireerd, vernieuwend en scherp te houden. Het thema is deze keer leadership – wat heb je nodig – het goeie voorbeeld zijn – hoe doe je dat? Maar dit is ook het moment om aandacht te hebben voor het 10-jarig bestaan: de resultaten en successen, de ontwikkelingen en de dromen.

‘Practice what you preach’
Om inspirerend en geloofwaardig te blijven is het belangrijk dat de juiste mensen aan de slag gaan met Citytrainer. Dat het past binnen het beleid en de mogelijkheden van de organisatie/gemeente.

In ’s-Hertogenbosch zetten we ons met 24 professionals in om inwoners van ‘s-Hertogenbosch een stap verder te brengen met de methode Citytrainer. Gericht op persoonlijke groei, voor kinderen, jongeren en volwassenen met een passie voor sport, cultuur of welzijn. Een doelgerichte en praktische methode. Praktijkervaring doen ze met coaching door Praktijkbegeleiders op in een omgeving waar zij willen bijdragen en kunnen leren. Na hun Eindpresentatie kunnen de Citytrainers aan de slag en zijn ze beter in staat om op eigen niveau zelfstandig een succesvolle, sociale, creatieve of sportieve activiteiten voor hun stad organiseren en begeleiden. www.citytrainerdenbosch.nl

Programma dinsdag 4 juni
Ontvangst vanaf 17:00 uur in de Social Impact Factory in Utrecht met soep en een broodje.
Met de trein is het op loopafstand.

 • 17:00 uur Ontvangst 17:45 uur Start Programma Leadership
 • 17:45 uur Welkomswoord door Corniel Groenen, Hoofd afdeling Sport en Recreatie,
  gemeente ’s-Hertogenbosch en betrokken vanaf de start samen met landelijk
  projectcoordinator Sheila Driessen.
 • 18:00 uur Inspiratie: Wat heb je nodig als mens, professional en organisatie om
  Citytrainer te borgen?
 • 18:45 uur Kruisbestuiving: elkaar ontmoeten en kennis delen
 • 19:40 uur Het verschil maken: als Citytrainer, als organisatie en gemeente.
 • 20:15 uur Samenkomen en afronden
 • 20:30 uur Citytrainer 10 jaar!

Train je stad, máák je stad
Uitgaan van talent en inzetten op persoonlijke ontwikkeling. En dát bereikbaar maken voor de stad. Dat is de kern van de participatie methode: Citytrainer. Deze methode benut de voordelen van beïnvloeding van het eigen netwerk van de deelnemers. Hoe? Deelnemers scherpen hun creatieve, sportieve, organisatorische en sociale talenten aan en zetten die in het eigen netwerk in. De praktijkgerichte leermiddelen in het lespakket samen met de beoordelingsmomenten zijn gericht op het (door)ontwikkelen van de eigen al aanwezige kennis, passie én talent. Citytrainer worden is een ‘life changing’ ervaring!

Citytrainer van 2008 tot 2018
In Den Bosch in 2008 begonnen door een klein groep jongeren te trainen om zo talentontwikkeling wat meer op de voorgrond te zetten binnen sport. De eerste twee jaren waren kleinschalig maar zo’n succes dat we in 2011 de mogelijkheid zagen om met subsidie van Movisie een professionaliseringslag te maken in het project. De ontwikkeling gebeurde in samenwerking met Gemeente Tilburg en Dordrecht, de KPC groep en Whise. Resultaat was een ‘lesmethode’ met trainingstools; een grote stap voorwaarts was gezet.

Daarna ging het in een sneltreinvaart met gewonnen prijzen gewonnen zoals: Publieksprijs Beste Sportinitiatief bij VNG, Beste Vrijwilligersproject Movisie en Meer dan handen Vrijwilligersprijs van VWS.
We groeiden en stopten niet met het door ontwikkelen van de methode, dankzij continue reflectie en feedback bij alle deelnemende organisaties en de Citytrainers zelf. Dat resulteerde twee jaar geleden in een verbetertraject met aanpassingen in de lesmethode door Citytrainer maar ook in de implementatie methode met andere partijen.

Samen met onderwijsbureau Cinop hebben we de vertaalslag gemaakt van het werkveld sport naar welzijn en cultuur. Nu is het pakket zo geschreven dat het helemaal past in de visie van onderwijsinstellingen en naschools leren. Ook zijn we uit de beperking van gericht op jongeren gestapt en zetten Citytrainer in op de basisschool en voor volwassenen.

Nu streven we er naar om deze participatiemethode op een mooie manier samen door te blijven ontwikkelen in het land en dromen van Europa.


Deel dit bericht: