Vooraankondiging Aanvraag Verenigingssubsidie 2020

Geplaatst op: 27 november 2019

 

De verenigingssubsidie heeft als doel: regelmatige sportdeelname van jongeren in georganiseerd verband bevorderen en zwem- en ijssportverenigingen in hun accommodatiekosten ondersteunen.

Het kan zijn dat ook uw sportclub in aanmerking komt voor verenigingssubsidie!

Wanneer komt uw vereniging in aanmerking
Voor de verenigingssubsidie 2020, moet u als sportvereniging onder andere voldoen aan de voorwaarden hieronder. Uw vereniging is een organisatie met:

  • Activiteiten die geheel of grotendeels ten goede komen aan inwoners van de
  • gemeente ’s-Hertogenbosch;
  • volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • jeugdleden, die uit ’s-Hertogenbosch komen;
  • een beoefende sport een bond of federatie die is aangesloten bij het NOC*NSF.

Het aanvraagformulier en de subsidieverordening met alle voorwaarden zijn binnenkort te vinden op: www.s-hertogenbosch.nl/subsidiesonder de kop: ’Sport en vrije tijd’.

Let op! De aanvraag moet voor 1 februari 2020 ingediend zijn.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via (073) 615 9162.

Deel dit bericht: