Bosch Sportakkoord ondertekend

Geplaatst op: 03 februari 2020

 

Afgelopen zaterdag is het Bosch Sportakkoord ondertekend. Een 60-tal organisaties, waaronder de gemeente ’s-Hertogenbosch zetten hun handtekening onder het akkoord. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Het lokaal akkoord helpt hen de krachten te bundelen. Met de ondertekening onderschrijven ze een bijdrage te willen leveren aan de realisatie van de 13 ambities die in het akkoord zijn benoemd.

De 13 ambities uit het Bosch Sportakkoord zijn te scharen onder vijf invalshoeken. De ambities die te maken hebben met de versterking van de sport komen samen onder de noemer ‘Sterk en samen’. Daarbij richten de partijen zich zowel op de organisatie als op de fysieke infrastructuur van de sport. Onder ‘Buiten en beter’ zijn de ambities die betrekking hebben op de inrichting van de openbare ruimte en het milieu samengekomen. De noemer ‘Gezond en wel’ verwijst naar belangrijke opvoedkundige en maatschappelijk aspecten van sport. Onder de noemer ‘Zichtbaar en toegankelijk’ zijn de ambities gebundeld die bijdragen om de sport open te stellen en te promoten, met name voor categorieën in de bevolking die achterblijven in sportdeelname. Bij ‘Veel en vaardig’ tenslotte gaat het over de ambities die de betrokken partijen koesteren om mensen meer en beter te laten sporten en bewegen.

Het hele akkoord is hier te vinden: https://www.s-port.nl/projecten/bosch-sportakkoord

Vragen?

Contact

Mariëlle van Houtum

Beleidsmedewerker / Projectleider

T. (073) 615 91 06

m.vanhoutum@s-hertogenbosch.nl

Deel dit bericht: