Concept Sportakkoord gereed

Geplaatst op: 07 januari 2020

 

Op de startbijeenkomst eind augustus en in de maanden die volgden zijn er ambities, uitdagingen en ideeën voor het Bossche Sportakkoord geïnventariseerd. Op de werkconferentie in november hebben we met ruim 50 betrokkenen een aantal van deze punten geconcretiseerd. Ook zijn er die avond nog nieuwe ideeën en kansen voor samenwerkingen besproken.

Alle opgehaalde resultaten zijn nu verwerkt in een concept sportakkoord. Dat concept bestaat uit twee delen: een hoofddocument met ambities en een bijlage met actiepunten. Beide documenten zijn nu gepubliceerd op de website van het Bossche sportakkoord.

Via de volgende linkjes kunnen de documenten snel worden gevonden en in pdf worden gedownload.

De concept teksten worden via deze nieuwsbrief ter goedkeuring aan alle partijen voorgelegd.

De ambities zijn mooi en zullen vast wel door iedereen worden gedeeld. Maar het gaat natuurlijk vooral om de acties. In de concept actielijst worden allerlei activiteiten opgesomd die worden uitgevoerd om de ambities te realiseren. Wordt jouw organisatie genoemd bij een of meer actiepunten, dan willen we graag instemming met jullie betrokkenheid bij de genoemde acties.

Heb je nog concrete nieuwe actiepunten, of is jouw organisatie niet genoemd, maar wil je je ook aansluiten bij het akkoord en een of meerdere actiepunten? Dan kan natuurlijk!

Graag ontvangen we instemming en andere reacties uiterlijk 26 januari 2020
retour via het reactieformulier zodat we ons snel daarna kunnen gaan opmaken voor ondertekening van het akkoord...

Save the date
Op zaterdag 1 februari is het zover! Tijdens het Sportcafé in De Gruyterfabriek willen we met zoveel mogelijk organisaties het Bosche Sportakkoord gaan tekenen. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Zet deze datum dus alvast in je agenda! De uitnodiging volgt in het nieuwe jaar.

Geld en ondersteuning
Om de actiepunten uit het sportakkoord te realiseren zal soms ondersteuning gewenst zijn. Voor de realisering van actiepunten komt medio mei stimuleringsbudget beschikbaar. Het gaat hierbij om incidentele bijdragen in de orde van €250 tot €5.000.

De voorwaarden en de aanvraagprocedure voor deze middelen worden toegelicht tijdens de bijeenkomst op 1 februari en natuurlijk via de daarop volgende nieuwsbrief.

Naast dit lokale stimuleringsbudget is er, speciaal voor sportclubs, ook nog een landelijk potje geld dat kan worden aangesproken. Ook kan een beroep worden gedaan op diensten van landelijke sportorganisaties. Lees meer over de verschillende subsidies en vormen van ondersteuning op onze website.

Deel dit bericht: