Ouderen

Vergrijzing….het is geen verrassing dat ook in ’s-Hertogenbosch het aantal ouderen de komende jaren blijft groeien. Het grootste deel van de ouderen woont zelfstandig thuis. Onderzoek wijst uit dat actieve ouderen en deelnemers aan sportieve activiteiten langer fit blijven, zelfstandig blijven wonen, minder zorgkosten opleveren en zich minder eenzaam voelen. De beweegactiviteit zelf zorgt voor ongedwongen sociale contacten en is een mooi moment voor vroeg signalering van maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, zorgbehoefte of armoede. Om de drempels om in beweging te blijven zo laag mogelijk te houden moet het aanbod, betaalbaar en bereikbaar zijn, aansluiten bij de behoefte en het dagritme van de ouderen. De beste garantie dat men actief blijft deelnemen is als het leuk is om te doen.

Helpende hand van buurtsportcoaches

In iedere wijk is een buurtsportcoach actief die ouderen kan helpen het juiste aanbod te vinden, maar ook organisaties helpt en ondersteunt om voor ouderen passende beweegactiviteiten te organiseren. Dit blijven we doen om daarmee sport en bewegen onder ouderen te stimuleren en ze ook in beweging te houden.

'In alle wijken is een buurtsportcoach actief die ouderen helpt om in beweging te komen of te blijven.'