Over ´S-PORT

´S-PORT is een initiatief van gemeente ’s-Hertogenbosch
Alle inwoners dagen we uit om mee te doen met ´S-PORT, ieder op zijn eigen niveau met zijn eigen talenten. Door zelf te sporten of bij te dragen aan de sport in de stad ontmoet je anderen! Er is ruimte voor sporters, sportaanbieders, supporters en organisaties om creativiteit en energie te brengen en te halen. Door nadrukkelijk verbinding te maken met organisaties binnen sport, cultuur, zorg en welzijn bereiken we meer. Sporten en bewegen als middel voor een mooier en gezonder ’s-Hertogenbosch. Daar staan wij voor, daar gaan wij voor!

Onze werkvelden:

RUIMTE GEVEN - UITDAGEN - MEEDOEN - ONTMOETEN - RESULTAAT