Over ´S-PORT


´S-PORT is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Alle inwoners dagen we uit om mee te doen met ´S-PORT, ieder op zijn eigen niveau met zijn eigen talenten. Door zelf te sporten of bij te dragen aan de sport in de stad ontmoet je anderen! Er is ruimte voor sporters, sportaanbieders, supporters en organisaties om creativiteit en energie te brengen en te halen. ´S-PORT is van ons allemaal! Kom ook in beweging voor een mooier en gezonder ’s-Hertogenbosch.

RUIMTE GEVEN - UITDAGEN - MEEDOEN - ONTMOETEN - RESULTAAT