Positieve Sportcultuur

Sport levert prachtige momenten en sporten is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij de sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Meestal wordt grensoverschrijdend gedrag geassocieerd met sexueel ongewenst gedrag zoals handtastelijkheden, machtsmisbruik, discriminatie, pesten of geweldpleging. Maar ook matchfixing, het gebruik van doping, drugs of overmatig alcohol vallen hieronder.

EEN HELD BELT!

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas ontzettend vaak voor in de sport. Eén op de acht kinderen/jongeren zou te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag. Dit geldt ook voor Den Bosch. Het probleem: zowel landelijk als lokaal blijkt melden een te grote stap.

Daarom hebben wij de handen in één geslagen; samen met de GGD, gemeente Bernheze en gemeente Meierijstad zijn we aan de slag gegaan om dit thema actiever onder de aandacht te brengen. We hebben een hulplijn gelanceerd vanaf 1 september 2019, waar mensen vrijblijvend advies kunnen inwinnen wanneer zij vermoedens hebben of zelf te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast hebben we drie (Bossche) ambassadeurs bereid gevonden om zich voor dit thema in te zetten (Paco van Moorsel van FC Den Bosch, Lieke Hulsen van Hockeyclub ’s-Hertogenbosch en Stefan Wessels van Heroes).

Signaleer jij iets? Blijf er niet mee rondlopen en bel de #EenHeldBelt hulplijn via 088-368 68 13. Getrainde hulpverleners staan je te woord en kunnen je verder helpen. Twijfel niet en bel! Wil je meer informatie over Een Held Belt, bezoek de website Eenheldbelt.nl.

VOEL JE THUIS IN DE SPORT

Uitsluiting in de sport is een niet te onderschatten probleem. Terwijl de sportclub juist een van de spaarzame plekken is waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken. Sport is van en voor iedereen. Voor uitsluiting, discriminatie of racisme is geen plaats!

NOC*NSF wil je inspireren aan de slag te gaan met thema's als diversiteit, een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur. Bekijk de themapagina van NOC*NSF met verschillende websites, tips, tools, opleidingen en achtergrondinformatie en check hoe jouw vereniging de sport meer gastvrij kan maken. Met elkaar kunnen we dit doen!

AANVRAGEN VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een organisatie. Met deze verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij/zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maak je het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geeft de vereniging ook een signaal af bezig te zijn met veilig vrijwilligerswerk. Dit is een eerste stap richting een veilig klimaat binnen de vereniging. Meer informatie? Kijk op www.gratisvog.nl.

Jeugdsportsubsidie

Als vrijwilligers binnen de vereniging een VOG hebben, kan een vereniging een aanvraag doen voor de Jeugdsportsubsidie. Vanaf 2021 zet de gemeente 's-Hertogenbosch deze subsidie in om verenigingen te stimuleren aan de slag te gaan met een veilig, positief en gezond sportklimaat.

Wil je meer weten over deze Jeugdsportsubsidie? Bekijk de pagina.

Contact

Evy Pappot

Verenigingsondersteuner en Buurtsportcoach Noord

T. 06 15 89 20 87

e.pappot@s-hertogenbosch.nl

#EenHeldBelt nieuwsbrieven

#EenHeldBelt materiaal

Artikelen