Bosch Sportakkoord II


Samenwerken om de kracht van sport te benutten. Want, sport verstrekt. Hierover gaat Sportakkoord II.

In het vernieuwde Sportakkoord bouwen we verder op de ervaringen die we hebben opgedaan met Sportakkoord I.

De sport en sportcultuur staan voor nieuwe uitdagingen en tegelijkertijd kansen. Ze komen voort uit de veranderde maatschappij. De sportsector moet hier in mee en met een nieuwe aanpak en het Sportakkoord spelen we hierop in.

Focus en aandacht

Het Sportakkoord II richtte zich op 6 thema's met daaronder 25 opgaven. Als kernteam van dit Sportakkoord in de gemeente 's-Hertogenbosch kiezen wij voor meer focus. In 2023 en 2024 zetten we in op 2 thema's met in totaal 5 opgaven:

Iedereen voelt zich welkom (Inclusie en diversiteit)

In 's-Hertogenbosch is iedereen welkom om te sporten en te bewegen. Individueel, samen in de buitenruimte of bij een club. Wil dit voor alle inwoners opgaan, dan ligt er een opgave op diversiteit & inclusiviteit. Zodat aan de ene kant iedereen bereikt wordt, maar ook de kennis en faciliteiten bij de sportaanbieders zo ingericht zijn dat iedereen zich ook echt welkom voelt.
Daarom verwelkomen we plannen en initiatieven die aantoonbare bijdrage leveren aan dit doel.

 • Vergroting sociale toegankelijkheid.
 • Effectievere toeleiding van inactieve mensen in de sport.

De sportiefste jeugd (Vaardig in bewegen)

Het Bosch Sportakkoord II zet in op een gezonde toekomst. En dat begint met goed leren bewegen op (hele) jonge leeftijd. Een brede motorische ontwikkeling, de juiste verbinding tussen het voorschools- en basisonderwijs en de sport- en beweegaanbieders. Door vroeg te beginnen én het in het onderwijs te integreren bereik je niet alleen de kinderen, maar ook de jonge ouders. En goed kunnen bewegen levert meer plezier op bij het sporten. Ideeën en initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan een brede motorische ontwikkeling en bijdragen aan het halen van de beweegnorm voor kinderen van 0-12 jaar zijn welkom.

 • Meer aandacht voor beweging bij de jongste jeugd.
 • Meer inzet op motorische ontwikkeling en veelzijdig bewegen bij kinderen.
 • Verhogen sportdeelname en verlagen sportuitval bij jongeren.

Ben je benieuwd naar het volledige Sportakkoord II, opgesteld door VWS?

Bekijk het document Hoofdlijnen Sportakkoord II.

Doe jij mee?

Vanaf 1 februari 2024 kun je weer subsidie aanvragen. Er is dan €96.000,- beschikbaar. Per opgave is dit €12.000,- tot €29.000,-.

Voorwaarden

 • Het project draagt bij aan één of meer van de ambities/opgaven uit het Bosch Sportakkoord.
 • Het project levert nieuwe samenwerkingsverbanden op.
 • Het project draagt bij aan duurzame resultaten en continuïteit na afloop van het project.
 • De hoogte van de subsidieaanvraag staat in verhouding tot de beoogde resultaten.
 • Het project wordt gemonitord en geëvalueerd.
 • Het bereik van het project wordt weergegeven/beschreven.

Word partner van het Bosch Sportakkoord!

Wil jij aanspraak maken op dit budget, maar ben je nog geen partner? Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk nu de video van Bosch Sportakkoord-coördinator Evy Pappot.

Contact

Evy Pappot

Coördinator Sport & Preventie / Coördinator Positief Sportklimaat

T. (073) 615 55 85

e.pappot@s-hertogenbosch.nl

Partners Bosch Sportakkoord november 2023
Bosch Sportakkoord 1 Bosch Sportakkoord 4 Bosch Sportakkoord 2 Bosch Sportakkoord 3 Bosch Sportakkoord 6
AANMELDEN Bosch Sportakkoord Nieuwsbrief
Links


Luister de podcasts!

Ben je benieuwd naar de inhoud van het akkoord en/of wil je er onderdeel van uit maken? In de podcasts vertelt Evy Pappot, lid van de kerngroep, er alles over. Lees de documenten om meer te weten te komen over de Sportakkoord I ambities en de Sportakkoord I acties.