Bosch Sportakkoord


Op zaterdag 1 februari is het Bosch Sportakkoord ondertekend. Een 60-tal organisaties, waaronder de gemeente ’s-Hertogenbosch zetten hun handtekening onder het akkoord. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Het lokaal akkoord helpt hen de krachten te bundelen. Met de ondertekening onderschrijven ze een bijdrage te willen leveren aan de realisatie van de 13 ambities die in het akkoord zijn benoemd.

Ben je benieuwd naar de inhoud van het akkoord en/of zou je graag onderdeel er van uit willen maken? Dat kan! Het akkoord is een levendig document. Voor vragen kun je contact opnemen met Mariëlle van Houtum. Meer informatie over de totstandkoming, inhoud en ambities voor dit jaar vind je hier.

Gekoppeld aan het akkoord zijn verschillende actiepunten. De trekkers van deze actiepunten kunnen een aanvraag voor uitvoeringsbudget indienen.
Ga naar de voorwaarden en het aanvraagformulier (volgt)

groep mensen met sportakkoord Sport akkoord logo