TOPSPORT & Samenleving


Het is de ambitie van gemeente en topclubs om achter en voor de schermen meer samen op te trekken op maatschappelijk vlak. Hoe pakken ze dat aan? Aan de ene kant door organisatorisch krachten te bundelen, aan de andere kant door elkaars projecten te ondersteunen. Met deze aanpak willen zij hun maatschappelijk nut optimaliseren en de impact van hun projecten vergroten. Stad en profclubs gaan samen optrekken. Missie is: een gastvrije inclusieve samenleving waar plaats is voor iedereen.

Oud-voetballer Marc Latupeirissa gaat een jaar lang als - Kwartiermaker Topsport & Samenleving - het collectieve beleid voor Maatschappelijk Verbeterend Ondernemen verder ontwikkelen en (laten) uitvoeren.

Het samenwerkingscollectief is vooral actief binnen het sociaal domein. Overkoepelend staan in bepaalde aandachtsvelden thema’s als talentontwikkeling, vitaliteit, inclusie en eenzaamheid centraal. De partners willen Bosschenaren uit alle rangen en standen met elkaar verbinden, inspireren en aanzetten tot bewegen en een gezonde leefstijl, en eenzaamheid tegen gaan door inwoners die vereenzamen samen te brengen. Sportclubs hebben en belangrijk en unieke plaats in onze samenleving; ze staan midden in de wijk en kunnen makkelijker die verbinding maken.

Vragen aan Marc?

Mail naar marc@s-port.nl.

Gezond en vitaal in de wijk FCDB Foundation Logo HC Den Bosch Logo Heroes Basketball Logo POS