Regels voor hockey in de zaal

 • Tijdens de gebruik van de zaalsportaccommodaties voor de hockeysport gelden natuurlijk de voorwaarden zoals gesteld in de ‘Algemene Voorwaarden bij gelegenheid geven tot sportbeoefening in gemeentelijke sportaccommodaties in ’s-Hertogenbosch'.
 • Bij het in gebruik nemen van de accommodatie door de sportdeelnemers en/of de begeleiders gaan we er vanuit dat iedereen de huisregels en voorwaarden kent en naleeft. Van de trainers verwachten wij dat zij daar aandacht voor hebben.
 • Volg de aanwijzingen van de beheerder op.
 • Opruimen van alle materialen gebeurt altijd in de gehuurde tijd.

Hockeymateriaal in de zaal

 • Hockeyschoenen pas aandoen in de sportzaal. Je komt dus niet met hockeyschoenen aan binnen.
 • Ter voorkoming van strepen en/of beschadigingen aan de sportvloer moet er verplicht gespeeld worden met indoor hockeysticks.
 • Voorkom schade door de hockeystick door bijvoorbeeld bescherming van de kromming van de stick door tape.
 • De hockeyballen moeten de ballen zijn voor indoor hockey gebruik. De harde buitenballen zijn verboden!

Bescherming zaal

 • De gespen van de legguards en klompen van de doelman moeten uitgerust zijn met klittenband of gespen-verbindingen en eventueel scherpe materialen moeten goed beschermd (tape) worden.
 • Het telkens trainen op een zelfde plaats waarbij de sportvloer lang bloot staat aan veel sleepbewegingen van hockeysticks is verboden.
  De trainers zorgen voor variatie zodat er afwisselend op verschillende plaatsen oefeningen worden herhaald.
 • De hockeybalken mogen niet over de sportvloer gesleept worden. Onder toezicht van de begeleiding moeten die gedragen en in het verband gelegd worden.

Na gebruik zaal

 • De hockeyspelers worden verzocht bij het opruimen van de balken eventuele splinters van de sportvloer te verwijderen.
 • Geef mogelijke beschadigingen aan de balken door bij het beheer of de Technische Dienst. Mail een foto en de naam van de locatie naar p.vanoorschot@s-hertogenbosch.nl.
  Kosten voor herstel of vervanging worden doorberekend.
 • Veeg de accommodatie na gebruik als er een andere sport dan zaalhockey na jouw training komt.


Zaalhockey kan in de volgende accommodaties: Sportzaal Overlaet, Meerwijkweg. In Sporthal De Schans, De Schutskamp, Hazelaar, Zuid, Maaspoort, Rodenborch en Sportiom.