Sportimpuls

Ben je een Bossche sport- en beweegaanbieder en wil je in jouw buurt meer mensen aan het sporten en bewegen krijgen? Misschien biedt de subsidie Sportimpuls van ZonMW wel een kans om startfinanciën te organiseren voor je project!

De subsidie
De Sportimpuls is een opstartsubsidie die bedoeld is om mensen die niet (meer) sporten, aan het sporten te krijgen en te houden. De behoefte van de sporter staat hierbij centraal. De aanvraag kan gedaan worden door iedere sportvereniging, (niet commerciële) sportaanbieder of sportinitiatief. Uit de zogeheten ‘Menukaart’ wordt een passende sportinterventie gekozen, die wordt ingezet in directe omgeving van de aanvrager om zo het sport- en beweegaanbod uit te breiden en daarmee de sportdeelname te vergroten.

Tranche 2017
In de 6e en laatste tranche van de Sportimpuls staat open van 9 januari tot 23 februari 2017, 14.00 uur. De laatste ronde is opgedeeld in 3 verschillende kaders. Naast de Reguliere Sportimpuls zijn er twee specifieke rondes: Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG). Het maximaal aan te vragen bedrag is verlaagd naar € 80.000, minimaal 15% co-financiering is verplicht. Er is 1,9 miljoen beschikbaar voor de Sportimpuls, voor JILIB 4,4 miljoen en 1,8 miljoen voor KSG. 

Wilt u meer informatie over Sportimpuls. Neem contact op met Ellen de Roos.

Medewerker

Ellen de Roos

Projectleider 'S-PORT SUPPORT

T. (073) 615 51 55

sportsupport@s-hertogenbosch.nl