Sportimpuls

Ben je sportaanbieder en wil je meer mensen in beweging krijgen? Wil je hier serieus werk van maken? Misschien kunnen we een projectplan indienen en co-financiën ontvangen via de Sportimpuls! De Sportimpuls richt zich op kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten

We komen graag in contact over plannen en ambities om de sport in ’s-Hertogenbosch te versterken.  

  • Doe de zelfscan Sportimpuls om als sport- en beweegaanbieder te testen of je een aanvraag in kan dienen.
  • Aanvragen kan tot 22 februari 2018!
     

Nieuwe tranche Sportimpuls 2018 
Vanaf januari 2018 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders weer aanvragen indienen voor de Sportimpuls. Drie verschillende rondes worden opengesteld: de reguliere Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. Vanaf 8 januari 2018 staat de subsidie van ZonMw open. De sluitingsdatum is 22 februari 2018, 14.00 uur.

Sportimpuls 2018 – wijzigingen en aandachtspunten De belangrijkste wijziging in de ronde van 2018 is dat de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld wordt voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Daarmee is de regeling dus niet meer toegankelijk voor alle doelgroepen.

Aandachtspunten Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2018

  • het maximaal aan te vragen bedrag is 80.000 euro;
  • cofinanciering is verplicht. In 2017 was dit minimaal 15%. Het percentage voor 2018 moet nog vastgesteld worden;
  • de gehonoreerde projecten starten uiterlijk 1 september 2018.


Welke stappen kun je ondernemen?

Heb je een goed idee om inactieve buurtbewoners in beweging te krijgen? Dan kun je onderstaande stappen doorlopen. Met deze input en afstemming kun je aan de slag met het opstellen van een aanvraag.

Stap 1: Welke wensen en behoefte leven er in de buurt? Welke gegevens zijn er beschikbaar over deze specifieke doelgroep (denk aan GGD-cijfers, gemeente-scans, wijkcijfers, verenigingsscans, KISS-cijfers, doelgroepanalyses).
Stap 2: Kies de best passende Sportimpuls-regeling
Stap 3: Wat is de relatie met bestaand gemeentelijk sport- en beweegbeleid in deze buurt?
Stap 4: Welk sport –en beweegaanbod is passend bij de huidige situatie?
Stap 5: Is dit sport- en beweegaanbod in deze buurt een aanvulling op het bestaande sport- en beweegaanbod?
Stap 6: Is er contact met relevante samenwerkingspartners, de gemeente en eigenaar sport- en beweegaanbod (interventie-eigenaar) wat je wilt uitvoeren als lokale sport- en beweegaanbieder?
Stap 7: Vanaf september is alle informatie over het indienen van een subsidieaanvraag te vinden

SportBewegen-indebuurt.png#asset:4235

Bij de medewerkers van ´S-PORT kun je de informatie opvragen. Ze zijn graag je klankbord! Wilt u meer informatie over Sportimpuls. Neem contact op met Ellen de Roos.

Contact

Ellen de Roos

Projectleider 'S-PORT SUPPORT

T. 06 16 52 94 71

sportsupport@s-hertogenbosch.nl