Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 19-10-2018.

´S-PORT, een initiatief van gemeente ‘s-Hertogenbosch wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Uiterlijk 23 september 2019 voldoen wij aan de gestelde standaard.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

https://www.s-port.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om te voldoen aan de eisen en naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren krijgen een training over toegankelijkheid.

Gemeente ’s-Hertogenbosch blijft ook met ´S-PORT werken aan toegankelijkheid.

Op s-port.nl linken we naar andere websites, zoals naar die van (landelijke) partners, stichtingen etc. Niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de toegankelijkheidseisen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op s-hertogenbosch.nl bieden we informatie zoveel mogelijk in korte teksten aangeboden. Pdf documenten proberen we te beperken. We kunnen op dit moment niet garanderen dat al deze bestanden aan de richtlijnen voldoen.

Problemen

Kom je toch een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via sport@s-hertogenbosch.nl. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Wij streven naar en gebruiksvriendelijke en toegankelijke website voor verschillende doelgroepen