Valpreventie voor ouderen

Vallen is een veelvoorkomende oorzaak van letsel en zelfs overlijden, met name bij oudere volwassenen. Een val kan dus ernstige gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid, waardoor de kwaliteit van leven direct en vaak ingrijpend wordt aangetast. Valpreventie vermindert gezondheidsschade en laat mensen langer zelfstandig leven en wonen. Met valpreventieprogramma's worden niet alleen de deelnemers geholpen maar ook zorgkosten gereduceerd. Hier is de komende jaren extra aandacht voor.

Vanuit het GALA werken we aan een valpreventie ketenaanpak. Deze aanpak bestaat uit een screening en analyse valrisico, beweeginterventies en doorverwijzing naar structureel beweegaanbod. Het structureel deelnemen aan beweegactiviteiten individueel of in groepsverband is belangrijk in de valpreventie aanpak. Samen met onder andere valpreventiespecialisten, fysiotherapeuten, zorgaanbieders en sportaanbieders kunnen we daar invulling aan geven. Voorkomen is beter dan genezen.

'Met valpreventieprogramma's worden niet alleen de deelnemers geholpen, maar ook zorgkosten gereduceerd. Hier is de komende jaren extra aandacht voor.'