Eerste hulp bij verenigingszaken...

Geplaatst op: 28 augustus 2018

 

door Jan de Wit - kabinetszaken gemeente 's-hertogenbosch

‘Support des sports’


In het jaar van Balkenende IV, de vertaling van achterstands- naar prachtwijk, het einde van de flitsscheiding, de afgang van Rasmussen in de Tour en de komst van Betuweroute en burgerservicenummer ontpopte zich in ’s-Hertogenbosch ‘S-Port Support. Nog altijd verslik ik mij in dat vreemd woordje ‘S-Port. Schijnbaar gold dat in december 2007 bij de oprichtingsacte ook voor Huijbregts Notarissen, want statutair spreekt men gewoon van Sport Support. Daarentegen hebben de website en het convenant de apostrof triomfantelijk omarmd. Het woordgrapje rond dit bijzondere leesteken en de relatie met ’s-Hertogenbosch moge duidelijk zijn. Het vervreemde klassieke woordje des (Bos des hertogs) is thans niet meer dan een ‘s, maar genoeg om onze poëtische stadsnaam – niet te verwarren met het afzichtelijke Den Bosch – trouw te blijven. En zo wijst de apostrof ons nog altijd stilzwijgend op het overbodige en het weglaten.

De kúnst van het weglaten. Met ’S-Port Support is het afgelopen decennium juist iets toegevoegd dat beslist applaus verdient, maar waarover je gelegitimeerd kunt fantaseren of een dergelijk orgaan van deze tijd is? Zou ’S-Port Support bestaan als ieder mens – en dus ook de ondernemer - zich van nature geroepen voelt kennis en kunde beschikbaar te stellen aan een vragend maatschappelijk veld waar hij of zij ook onderdeel van uitmaakt? Zou het ooit zover komen dat iedereen – en dus ook de ondernemer – zijn overtollige kennis en kunde gewoon vertaald naar een sociaal maatschappelijke bijdrage? Klinkt misschien wat hoogdravend, maar houd het maar eens heel dicht bij huis. Thuis weten we het wel: alle kennis en hulp die we onze kinderen kunnen bieden – en het liefst nog iets meer - delen we naar harte lust. Leer van mij, gebruik mij, benut mij tot in het kwadraat, maar eenmaal buiten die familiaire muren werpen we allerlei morele en financiële drempels op om anderen een stapje verder te helpen. Gelukkig, het moet gezegd dat dat niet voor iedereen geldt. Al meer dan 40 ondernemers begrijpen dat kennis kracht is.

’S-Port Support is onze sportieve EHBO gebleken, en heeft in 10 jaar tijd volop reanimerende waarde gehad. Tastbaar en effectief, maar misschien nog wel iets te onderbelicht. Uitdragen dus! Dat behoort natuurlijk allereerst de op de been geholpen patiënt te doen, maar het verdient ook meer aandacht van de samenleving en de gemeente. Door het met elkaar nog zichtbaarder te maken wordt het normaler en zelfs uiteindelijk misschien wel natuurlijker. Met een diepe buiging voor de visionaire en kwalitatieve blik van zo’n 40 bedrijven, zullen de komende 10 jaar dus echt transitiejaren moeten worden richting kwantiteit. ‘(De)’s te meer, ‘S te beter!’

Jan de Wit

< terug
Foto van een Ehbo Tas Sport met inhoud zichtbaar