´S-PORT op school

Tijdens en na schooltijd worden er verschillende activiteiten georganiseerd, op de school zelf, maar ook in de wijk bij een (sport)vereniging. Dat kan dankzij een goede samenwerking. Op veel scholen wordt de gymles gegeven door vakleerkrachten, op de helft van de scholen is deze vakleerkracht ook van ´S-PORT. De inhoud van bewegingsonderwijs gaat volgens bepaalde methodes.

Neem voor vragen over ´S-PORT op school en het bewegingsonderwijs contact op met:

Contact

Peter Kool

Teamleider Sport en Bewegen Kids

T. (073) 615 97 27 / 06 26 40 47 89

p.kool@s-hertogenbosch.nl

Edwin Smolders

Medewerker Sport Onderwijs Jongeren, Helicon VMBO Den Bosch, Bossche Vakschool

T. 06 52 58 52 64

e.smolders@s-hertogenbosch.nl