Vragenlijst Sportgids 50 PLUS 2020-2021

Deze vragenlijst is voor sportaanbieders die eventueel aanbod voor 50-plussers hebben of willen gaan aanbieden. Wij gebruiken deze informatie en contactgegevens voor de samenstelling van de Sportgids. Al dat sport- en beweegaanbod komt ook op de website www.s-port.nl . Wij bewaren de contactgegevens in een beveiligde omgeving en vragen elk jaar weer om een update. Wij gebruiken deze gegevens om ook andere informatie te sturen in relatie tot sporten en bewegen en/of deze doelgroep.

Vul alle gegevens in en wij beoordelen of het aanbod geschikt is voor de Sportgids en de website van 'S-PORT. De te plaatsen informatie checken wij altijd ook met u.

Deze naam komt bij het aanbod/ de activiteit te staan.
Deze naam komt bij het aanbod/ de activiteit te staan.
Dit telefoonnummer gebruiken wij alleen in ons eigen relatiebeheersysteem om rechtstreeks met de juiste persoon contact op te kunnen nemen.
Dit e-mailadres gebruiken wij alleen in ons eigen relatiebeheersysteem om rechtstreeks met de juiste persoon contact op te kunnen nemen.
LET OP! Vanaf dit punt geldt: alle informatie die hier opgegeven wordt gebruiken wij in middelen en kanalen die wij inzetten voor informatie en werving.
De officiële naam of zoals vermeld bij de KvK.
Uit de naam van de aanbieder blijkt niet altijd automatisch om welke tak van sport het gaat.
BELANGRIJK! Beschrijf de activiteit. Doe dat in 35 tot max. 200 woorden. Ben duidelijk en volledig. Wat biedt u precies aan? Waarom is het onderscheidend?
Geef hier aan als er een maximum leeftijd geldt. Niet jonger dan en ouder dan.....
Geef aan waar de les/ training wordt gegeven.
Op welke dag(en) wordt de les/ activiteit gehouden?
Op welke tijdstip(pen) (per dag) wordt de les/ training gegeven?
Wanneer is de laatste les/ training? Bijvoorbeeld: Maandag 22 maart 2021
Geef aan. Bijvoorbeeld: Alleen toegang met sportschoenen waar je niet mee buiten loopt verplicht. Neem sokken mee, neem wat te drinken mee.
We willen graag een realistisch en positief beeld van uw activiteiten kunnen laten zien. Zo onderscheidt uw activiteit zich van anderen. De foto komt alleen op www.s-port.nl
Graag bedrag invullen per aantal lessen of maand/kwartaal/jaar. Bijvoorbeeld: €45,00 per kwartaal. €12,00 per drie lessen.
Inschrijfgeld: zo ja hoeveel?
Wij nemen de al ingevulde contactgegevens over. Misschien geldt er een ander e-mailadres of bent u alleen bereikbaar tussen 12:00 en 14:00 uur. Vermeld dat hier.
Deze gegevens komen in de Sportgids en op www.s-port.nl.
Deze gegevens komen in de Sportgids en op www.s-port.nl.
Deze gegevens komen in de Sportgids en op www.s-port.nl.
Deze gegevens komen in de Sportgids en op www.s-port.nl.
Steeds meer organisaties communiceren met hun cliënten en klanten/ leden via een informatiescherm in bijvoorbeeld een kantine, wachtruimte of balie. Ook wij bieden ter promotie van aanbod voor uw doelgroep steeds vaker informatie ook op die manier aan. Vandaar deze vraag.
Denk met ons mee!

Vragen over bovenstaande vragenlijst naam dan contact op met Melissa van den Berg

Contact

Melissa van den Berg

Projectmedewerker Sport en Bewegen

T. 06 15 23 41 30

m.vandenberg@s-hertogenbosch.nl