Veilig Sportklimaat

VSKSport levert prachtige momenten en sporten is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij de sport horen kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

Actieplan:' naar een veiliger sportklimaat' 
De sportbonden en het NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van zijn of haar sport, van sportmomenten en van sporthelden! Daarom gaan we samen met de verenigingen ervoor zorgen dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de sport en zichzelf kan zijn!

Het actieplan is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Het wordt uitgevoerd door de sportbonden met het NOC*NSF. Het heeft steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MO groep.


Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’s maakt u het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geeft de vereniging ook een signaal af bezig te zijn met veilig vrijwilligerswerk. Dit is een eerste stap richting een veilig klimaat binnen jouw vereniging. 


Fysieke uitging Veilig Sportklimaat 
Om het Veilig Sportklimaat ook zichtbaar te maken op en rondom de velden is er de mogelijkheid om onderstaande benodigdheden aan te schaffen:

1. Rolbanner of spandoek
2. Zichtbaarheid op de velden: sandwichbord of hesjes
3. Website banner

We ontvangen ook graag jullie voorstellen voor uitingen en zichtbaarheid van het Veilig Sportklimaat op en langs het veld/de baan.  

Convenant
Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch is het convenant ‘Veilig Sportklimaat’ opgesteld. Het convenant helpt doelstellingen te bereiken over sportiviteit, onderling respect en veiligheid. Nog niet elke vereniging in de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het convenant ondertekend. Mocht jouw vereniging dit nog niet gedaan hebben? Dit kan nog steeds! Neem contact op met Maaike Hofmeijer. 

Met ´S-PORT willen we kijken hoe we dit in onze stad samen kunnen oppakken, dit thema op de agenda zetten. Heb je al ideeën of wil je delen wat de verenigingen nu al doen? Neem contact op.

Contact

Maaike Hofmeijer

Medewerker Sport Verenigingen

T. 06 11 93 21 40

m.hofmeijer@s-hertogenbosch.nl