Watersport

Suppers, sportvissers, watersporters, duikers en open water zwemmers. In toenemende mate maken zij gebruik van de recreatieplassen en wateren in onze gemeente. Prachtige locaties in de openbare ruimte die voor alle inwoners beschikbaar zijn en waar iedereen individueel of in georganiseerd verband kan genieten van gezond en veilig water om te sporten en recreëren. De watersportverenigingen maken onderdeel van de verenigingsstructuur die we in onze gemeenten kennen. Wanneer noodzakelijk zijn ook voor deze verenigingen voorzieningen aanwezig om de sport te kunnen beoefenen en ontmoeting te faciliteren. Dit houden we in stand en waar mogelijk of noodzakelijk willen we de samenwerking en verbinding tussen deze verenigingen versterken

'We hebben voor de watersport prachtige locaties die voor iedereen beschikbaar zijn om gezond en veilig van te genieten.'