Jongeren

Jongeren zijn de afgelopen jaren steeds minder gaan sporten en bewegen. De gestage opmars van sociale media en recentelijk de coronacrisis hebben hier zeker aan bijgedragen. Om deze beweging te keren, zal het sport- en beweegaanbod en de voorzieningen beter moeten gaan aansluiten bij de wensen en behoeften van de jongeren. Te vaak raken verenigingen hun jeugd kwijt omdat de trainingen en competities niet afgestemd zijn op de leefwereld van de jongeren. Wij helpen verenigingen om daar een antwoord op te vinden. 

Ook sporten op school en in de wijk

Daarnaast laten we sport en bewegen op verschillende leefgebieden van jongeren terugkomen: op school en in de wijk. Dat doen we door samen met de jongeren sport- en beweegactiviteiten te organiseren die goed aansluiten bij de leefwereld van de jongeren zelf. Door jongeren samen te laten sporten blijven ze met elkaar in verbinding en ontwikkelen ze voor zichzelf een actieve levensstijl die ze hopelijk als volwassenen vasthouden.

'We willen op sportief gebied beter aansluiten op de wensen en behoeften van jongeren.'