Een realistische 'bouwschouder' voor TV Oosterplas


TV Oosterplas kan zeker advies gebruiken als het gaat om de verduurzaming van de tennisvereniging. Maurice Koolen van stichting Bouwschouders maakte graag een avond vrij voor alle vragen die er al langere tijd bij de club spelen.

’S-PORT SUPPORTER Maurice Koolen nam pas een kijkje in de keuken bij TV Oosterplas. De redenen hiervoor? Het bestuur van de tennisvereniging wil graag verduurzamen. Verder is duidelijk dat het clubhuis op competitiedagen te klein is. Kortom: veel bouwzaken waar de tennisvereniging iets mee wil. Er ligt echter nog geen plan van aanpak.

Open armen

Komt het even goed uit dat Maurice met zijn stichting Bouwschouders graag bijdraagt aan allerlei bouwplannen. Hij werd dan ook met open armen ontvangen door de bestuurders van de bruisende tennisclub. Alle bouwgerelateerde vragen, antwoorden en gedachtes werden op een avond besproken: van zonnepanelen tot de gastank bij het oefenhok en ideeën en wensen voor uitbreiding en inrichting van het clubhuis.

Realistisch advies

TV Oosterplas is blij met het bezoek van Maurice. Als projectleider van grote en kleinere maatschappelijke voorzieningen bleek het voor hem een ‘kleine moeite’ om op alle thema's te reageren en het bestuur van realistisch advies te voorzien. Met andere woorden: deze avond geeft de tennisvereniging de juiste richting aan om stap voor stap aan de slag te gaan met de verduurzaming van de vereniging.

< terug
Maurice Adviseert
'Kun jij als vereniging ook hulp gebruiken als het op verduurzaming en uitbreiding aankomt?'