Een-tweetje met Microway


De Bossche Badminton Federatie klopte aan bij ‘S-PORT SUPPORT. Hun competitiemodule dateerde uit 2003 en een upgrade was de wens. Het een-tweetje met supporter Microway leverde een tevreden competitieleider op.

'Microway tipte ons op een ander programma. En met het doornemen van de functionaliteiten, was de competitieleider snel overtuigd', vertelt BBF-ambassadeur Paul Kleijn. ‘Ook de classificatie blijkt makkelijk georganiseerd kunnen worden met het opensource-pakket. De privacy van gegevens, het efficiënt organiseren. Heel fijn dat we dat met het pakket meteen goed geborgd hebben. Bovendien hoeven we nu geen kosten meer te maken voor de internet-hosting.

We kunnen met de competitieplanner voldoende uit de voeten’, aldus een tevreden Paul Kleijn.

En zo geschiedde de match tussen de BBF en ´S-PORT SUPPORTER Microway met een een-tweetje.

< terug