KPC Groep


KPC Groep: Verstand van leren, gevoel voor mensen
Verbeteren van leren en opleiden. Dat is in een notendop de missie van KPC Groep. Wij werken met u aan duurzame oplossingen voor vraagstukken op het gebied van onderwijsontwikkeling, bedrijfsvoering, professionalisering en management.

Partnerschap met opdrachtgevers
Onze 120 adviseurs zijn dagelijks partners voor scholen in het po, so, vo, vmbo, mbo en hbo, bedrijven, non-profit instellingen en overheden. Ook werken we op de grensvlakken in de educatieve keten. Onze dienstverlening bestrijkt het volledige terrein van onderwijs-, organisatie- en teamontwikkeling.

Met resultaat
Wij werken met u aan blijvende gedragsverandering bij professionals en leidinggevenden. Daarvoor beschikken we niet alleen over eigentijdse kennis maar ook over veel ervaring met verandermanagement. Verandering en verbetering beschouwen we als resultaat van een goed samenspel tussen mensen in de specifieke context van de organisatie en haar omgeving. Onze dienstverlening is daarom per definitie maatwerk.

De kracht van verbinden
Verbeteren van leren en opleiden gaat vaak verder dan het primair proces. Het heeft immers impact op uw hele organisatie. We leggen daarom bij elk vraagstuk verbinding met ondersteunende processen zoals financiën, huisvesting, logistiek en hrm. Verbinding zoeken we ook in ons netwerk van kennispartners waar u via KPC Groep een beroep op kunt doen.

Complete dienstverlening
Opdrachtgevers weten KPC Groep te vinden voor advies, training en opleiding, co- en interim-management, onderzoek en ontwikkeling. We werken voor en met individuen en groepen. We bieden zowel open opleidingen en trainingen als in-company trainingen. Ook verzorgen we coachingstrajecten en leiderschapsprogramma’s voor bestuur en management.KPC Groep is ISO 9001 gecertificeerd.

.. en per april 2018 overgenomen door Louwsma Bedrijven Groep (LB Groep). KPC blijft als zelfstandige entiteit in s-Hertogenbosch bestaan en wordt ondergebracht bij de Divisie Training en Advies.


Contactgegevens

https://www.kpcgroep.nl/
< terug
Kpc Groep