School in beeld: Twee combinatiefunctionarissen bij Kindcentrum aan de Oosterplas

Kun je aangeven wat jullie allemaal al aan sport-en-bewegen en gezondheid op school doen?

"We zijn trots om te vertellen dat KC aan de Oosterplas een school is die bijna alles omarmt om mee te doen aan sport en bewegen en aan de gezonde leefstijl op school.

 • Met 16 klassen is onze gymzaal de hele week gevuld met gymlessen omdat elke klas 2 x 45 minuten gymles in een week heeft. Met twee vakleerkrachten geven wij alle gymlessen.
 • We doen mee aan de door ´S-PORT georganiseerde activiteiten : wijktoernooien in Zuidoost, de Baggerloop bij de Oosterplas, de Maaspoort Sport & Event week, de Schoolverlatersdagen en Sjors Sportief.
 • We sluiten aan bij de landelijke thema-weken en evenementen zoals Koningsdag, de Nationale Sportweek en de Buitenlesdag.
 • Vanuit onze rol als Combinatiefunctionaris hebben wij op school Plein Actief!, Gymplus, Citytrainer Junior en Beweegmaatjes.
 • Onze school is een Gezonde School met de vignetten: 'sport en bewegen' én 'voeding'. In dit schooljaar jaar willen we het vignet ‘welbevinden’ behalen.
 • Op het gebied van gezondheid doen we mee aan de Bossche Gezondheidsweek, meten en wegen tijdens de gymles, we nemen het sport-vragenlijstje in alle groepen af en hebben we Bodymap geïmplementeerd om de beweegontwikkeling van het jonge kind in beeld te hebben en te stimuleren.
 • De Montessori-tak van onze school maakt gebruik van het principe ‘niet stapelen, maar vervangen’ wat inhoud dat we gezondheidslespakketten (zoals bijvoorbeeld Smaaklessen) niet apart aanbieden maar die integreren we in ons totale lesprogramma.
 • En we hebben twee Fontys sportkunde-studenten die vanuit hun stage ondersteunen in ons werk.

Heb je een top drie van goede ontwikkelingen & activiteiten die je een andere school zeker zou aanraden?

"Met stip op 1 staat 'Bodymap'. Dit is een bewegingsprogramma voor kinderen waarbij de bewegingsontwikkeling van kinderen in beeld wordt gebracht. Veel en gevarieerd spelen en bewegen is enorm belangrijk voor jonge kinderen. Kinderen die hun lichaam beter onder controle hebben, krijgen minder gedrags- en leeruitdagingen op hun pad. Bodymap is een methode die daarbij helpt. Onze sportkunde studenten helpen bij de screening van het jonge kind in groep 1 t/m 4 en zo kunnen we op maat datgene uit de Bodymap methode aanbieden wat het kind nodig heeft."

 • Als tweede: de mindset van een dynamische en sport-proof school een hele goede ontwikkeling geweest. De meeste collega’s zien het belang en de voordelen van bewegen in. We zeggen zelden ‘nee’ tegen een activiteit of een initiatief dat met sport en bewegen te maken heeft.
 • Twee keer per week 45 minuten gymles aan alle klassen waarbij we gebruik maken van de inzet van stagiaires van Sportkunde en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

Als je nog één iets zou kunnen ontwikkelen op school op het gebied van sport-bewegen-gezondheid, wat zou dat zijn?

We hebben hier ook top 3:

 • We zouden aandacht willen voor veel en tussendoor bewegen. Dit filmpje van neuropspychoog Erik Scherder legt heel goed uit waarom dit zo belangrijk is.
 • Bewegen op de gang met een 'Monkeybox van Nijha'
 • Een multifunctionele sportzaal aan de hand van het 'Atlethic Skills Model' van Jansen-Fritsen waarbij je met de ’Schijf van 10! van het Athletic Skills Model (ASM)’een praktische invulling geeft aan veelzijdig bewegen.

Zou jij kiezen voor elke dag 45 minuten gymles op school? Waarom wel of waarom niet?

"Ja", zeiden ze tegelijkertijd... "Daar zitten alleen maar voordelen aan. Maar dan hebben we een extra gymzaal nodig om dit logistiek te faciliteren en extra vakleerkrachten gymnastiek."

Met welke quote wil je anderen inspireren?

Bewegen moet de basis zijn voor het leren want als kinderen beweegrijp zijn, komen ze tot beter leren.

Contact

Patricia Brouwers - van Alst

Medewerker Sport en Bewegingsonderwijs, KC Aan de Oosterplas

T. 06 52 58 52 61

p.vanalst@s-hertogenbosch.nl