Vertrouwenscontactpersoon


Scholing Vertrouwenscontactpersoon in de sport

Er komen steeds meer verplichtingen aan die je als sportvereniging/aanbieder op orde moet hebben. Zo stelde onlangs minister Helder dat een VOG en het hebben van een Vertrouwenscontactpersoon verplicht wordt in de nabije komst. Daarmee wil de overheid meer grip krijgen op het wangedrag in de sport. Ook in gemeente ’s-Hertogenbosch hechten wij waarde aan een veilig sportomgeving en nemen wij preventieve maatregelen.

Vanuit ’S-PORT wordt de scholing Vertrouwenscontactpersoon in de sport jullie GRATIS aangeboden. De scholing bestaat uit twee avonden. Tijdens de scholing gaat NOC*NSF in op:

  • De rol die een vertrouwenscontactpersoon vervult binnen een sportclub.
  • De positie die de vertrouwenscontactpersoon inneemt wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
  • Handvaten om als vertrouwenscontactpersoon gesprekken te voeren en om te gaan met de emoties van de diverse betrokkenen.
  • Preventie van grensoverschrijdend gedrag en hoe jij hieraan kunt bijdragen op de sportclub in samenwerking met het bestuur.
  • Opvolgmogelijkheden bij een signaal of incident.

Heb jij interesse in de VCP-training of ken jij een vrijwilliger die interesse heeft? Geef je op bij Evy Pappot (e.pappot@s-hertogenbosch.nl / 06 15 89 20 87).

Waarom een Vertrouwenscontactpersoon?

Wanneer een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag hiervan melding wil doen, is een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig. Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is. Het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt dit extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers er vaak vanaf hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtoffers pijnlijke situaties voortbestaan. Juist om deze reden zijn alle bonden en steeds meer verenigingen overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze personen zijn opgeleid door NOC*NSF.

Is er binnen jouw vereniging een Vertrouwenscontactpersoon?

Een Vertrouwenscontactpersoon biedt binnen de vereniging een luisterend oor en kan de drempel voor sporters, spelers en leden verlagen om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Het biedt een veilige manier om een melding te maken.

Het Centrum Veilige Sport Nederland biedt VCP-trainingen aan. Meer informatie vind je op de website.

Twee dagdelen VCP training met achtergronden en gesprekstechnieken

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van ongewenst gedrag. Hoe wordt iemand opgevangen die iets komt melden of vragen, waar kan een beschuldigde terecht en hoe kan een bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is of zij preventiebeleid willen ontwikkelen. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De training is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend.

Afsluitend een Certificaat

Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF Academie voor Sportkader.

Heb je vragen over de training tot Vertrouwenscontactpersoon? Stel ze gerust aan Evy Pappot.

Contact

Evy Pappot

Coördinator Sport & Preventie / Coördinator Positief Sportklimaat

T. (073) 615 55 85

e.pappot@s-hertogenbosch.nl

Terug naar pagina Positief Sportklimaat


VCP van NOC*NSF

Wist je dat je ook direct met Centrum Veilige Sport Nederland contact kunt opnemen?

Mocht er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag bij jou op de club, dan staat de Vertrouwenscontactpersoon van NOC*NSF voor je klaar. Je kunt ook contact opnemen om praktische tips voor preventie te krijgen.

Ga naar Centrum Veilig Sport Nederland