Gildehuis St. Catharina | St. Joris


Clubhuis van het St. Catharina & St. Jorisgilde.

Zij stellen zich ten doel: De Christelijke broederschap, de vriendschap, de eerbied voor het voorgeslacht en de menselijke waardigheid in stand te houden en te ontwikkelen, zomede de gildegeest in volle omvang en betekenis hoog te houden en tot bloei te brengen, alsmede de aloude gebruiken in ere te houden en trouw te blijven aan God, Koning(in) en Vaderland.

Locatiegegevens

Empelseweg 7
5241 NA Rosmalen
E. gilderosmalen@gmail.com
T. 06 20 36 97 25
bekijk op kaart

Contactgegevens

W. https://www.gilderosmalen.nl/

Sporten

Jeu de Boules  Petanque 
Deze locatie in beeld: