Bureau Kragten


Wij werken aan ruimte in al zijn verschijningsvormen, wij combineren vakkennis en proceskennis en stellen de klant daarbij centraal. Vertrouwen is daarbij een sleutelbegrip voor kwaliteit en continuïteit. We zijn als dienstverlener actief op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied.

Sport en Bewegen
Wij adviseren diverse gemeenten, verenigingen en instanties op het gebied van bezuinigingsvraagstukken, vraagstukken omtrent burgerparticipatie en hoe sport en bewegen een belangrijke pijler kan zijn om invulling te geven aan de kanteling van het sociaal domein. De invulling kan gezocht worden in het koppelen van het sociaal, ruimtelijk en fysiek domein en door te schakelen tussen de diverse schaalniveaus.

Contactgegevens

info@kragten.nl
088 336 63 33
https://www.kragten.nl
< terug
Bureau Kragten

'S-PORT SUPPORT verhalen

'S-PORT SUPPORT matches

Wanneer een partner ondersteuning biedt bij een sportgerelateerd vraagstuk vanuit de stad, noemen wij dit een match. Bekijk hieronder het overzicht van matches die hebben plaatsgevonden voor deze 'S-PORT SUPPORT partner.