Terugblik sportseizoen 2020-2021 | Sportief samen verder...

#watkanerwel!

Het was afgelopen jaar niet makkelijk om samen te komen en samen te sporten. Daarom zijn we extra trots op de behaalde resultaten. Deze hebben we kunnen realiseren dankzij onze partners in de stad: onderwijs, het bedrijfsleven, verenigingen, vrijwilligers en iedereen die de sport in onze stad een warm hart toedraagt. Het is een hele mooie lijst geworden...

Sportieve infrastructuur (de inrichting van onze wijken)

De basis voor een leven lang sporten en bewegen ligt bij de kwaliteit van de sportieve inrichting van onze stad. Nodig zijn: goede en goed over de stad verspreide sportaccommodaties, maar ook een buitenruimte die jong en oud uitdaagt om te spelen, bewegen en te sporten.

  • Duurzaamheid

Veel van onze zaalsportaccommodaties die al bestaan zijn verduurzaamd. In 2022 zijn alle zaalsportaccommodaties duurzamer gemaakt en krijgen zij ‘label B’ op de duurzaamheidsmeter. Bij een aantal zaalsportaccommodaties wordt extra werk uitgevoerd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Maaspoort en de Plek. Nieuwbouw projecten mogen alleen nog energie neutraal worden gebouwd.

Sportverenigingen die in duurzaamheid willen investeren kunnen via het Revolving Fund een lening bij de gemeente afsluiten tegen 0% rente. Zij gebruiken dit geld het meest voor het aanleggen van zonnepanelen en LED-verlichting op sportaccommodaties. De afgelopen periode hebben we zo drie verenigingen geholpen.

Daarnaast staan we regelmatig garant voor een lening die sportverenigingen willen afsluiten voor verbetering van het sportcomplex. Dit geeft verenigingen de mogelijkheid om zelf geld te lenen. Dit geld wordt vaak gebruikt voor: het verbouwen van hun kantine, aanleg van padelbanen en de aanschaf van led-verlichting en/of een zonneboiler. Het nieuwe golfcomplex van Golfclub Coudewater is hier een mooi voorbeeld van.

  • Accommodaties

Op het gebied van accommodaties zijn er de afgelopen 1,5 jaar flink wat ontwikkelingen geweest.

Het World Skate Center verhuist aan het einde van dit jaar naar de Kaaihallen op de Tramkade. De aanpassingen aan de hallen en de inrichting worden bijna helemaal met opnieuw te gebruiken en te verplaatsen materialen gedaan. De skaters werken er zelf ook aan mee. Bijna alles is te verplaatsen en in de toekomst herbruikbaar op een andere, definitieve plek.

In de wijk De Groote Wielen startte de bouw van een nieuwe school met twee sporthallen. Het Rodenborch College en het oude Jeroen Bosch College nemen deze nieuwbouw bij de start van het schooljaar 2022-2023 in gebruik. In de avonden en weekenden zijn deze nieuwe sporthallen beschikbaar voor de sport. De nieuwbouw van het Kindcentrum aan de Oosterplas start dit najaar. Daarin komt onder meer een nieuwe sportzaal. Deze nieuwe sportzaal gebruiken de scholen overdag voor hun bewegingsonderwijs en de avonden en weekenden zijn ze beschikbaar voor de sport. Het nieuwe Kindcentrum aan de Lanen wordt dit jaar in gebruik genomen met daarin een gymzaal voor het bewegingsonderwijs.

Ook op onze buitensportaccommodaties werken we samen steeds duurzamer. Als (veld)verlichting aan vervanging toe is, komt er LED verlichting. Op basis van de buitensportnota "Buitenkans", hebben we de afgelopen jaren vijf nieuwe kunstgrasvelden aangelegd en vier kunstgrasmaten vervangen. Omdat wij altijd moeten kijken naar de nieuwste ontwikkelingen en regels is gekozen voor TPE korrels, kurk-infill en een non-fil veld. Bij sportvereniging BLC wordt op dit moment een extra natuurgrasveld aangelegd met een innovatief water afvoerpompsysteem. Er kan dan meer op het veld gespeeld worden en er wordt minder sproeiwater verbruikt.

Sinds de zomer van 2018 heeft het Combizwembad Kwekkelstijn in Rosmalen een extra wedstrijd bad met overkapping. Bijzonder is dat dit bad in de zomermaanden onderdeel is van het buitenbad en in de andere maanden door zwemverenigingen en banenzwemmers gebruikt wordt als wedstrijd- en trainingsbassin.

Vanaf 2019 is Sportfondsen ’s-Hertogenbosch de huurder en ondernemer van het Sportiom, de gemeente is eigenaar. Als eigenaar van het Sportiom is in 2020 het subtropisch zwembad Aqua Fun helemaal, bijna onherkenbaar, vernieuwd. De recreatieve schaatsbaan "Icefun" is omgebouwd tot bowling en midgetgolf met horeca. Het sportcafé is weg en vervangen met een nieuwe, open receptie en horecaruimte.

Samen met Watersportvereniging Engelermeer hebben we een plan gemaakt voor een eigen watersportpaviljoen wat in 2022 klaar moet zijn. Dit nieuwbouwplan past mooi in de omgeving.

Na onderzoek is gemerkt dat de jeugdcross activiteiten van Les Vites binnen de bestaande regels (aantal crossuren, geluid, stikstof, natuur en inrichting terrein) door mogen gaan op het crossterrein aan de Meerse Plas. De verhuur van het crosscomplex aan de Tivoliweg aan MC Les Vites stopt eind dit jaar. De twee motorcrossclubs maken zelf afspraken over samenwerking op het crossterrein aan de Meerse Plas.

Het sportief inrichten van de openbare ruimte was altijd al belangrijk. In samenwerking met producenten van sport en speeltoestellen hebben vernieuwende mogelijkheden voor actief zijn en buiten sporten onze stad gevonden. Dit jaar plaatsten we “de Sportautomaat” en de “Sportcontainer” en kwam de “Pop-Up Speelplek” langs in drie wijken. In samenwerking met de Sportalliantie RNVE, zijn er verschillende beweegplekken (voor jong en oud) bijgekomen en na de zomer komt daar een - buiten trainingsruimte - naast sportclub Fuyijama bij.

Om meer toeristen op een andere manier naar de stad te trekken komen er in de vorm van een "Camperdrive” overnachtingsmogelijkheden op de oude voetbalvelden van RKJVV. De verwachting is dat deze dit najaar al open kan.

Mensen en organisaties

Ontelbare sporters, vrijwilligers, verenigingen, bedrijven en organisaties maken van onze stad een echte sportstad. Waar mogelijk zetten we in op stimulering, ondersteuning en samenwerking. Dat doen we - met de en voor de - sport en bewegen onmisbare mensen en organisaties in onze stad.

  • Bosch Sportakkoord

In februari 2020 ondertekende 40-tal lokale partners het door hun samen geschreven "Bosch Sportakkoord". Het "Bosch Sportakkoord" richt zich op plaatselijke ideeën en projecten. Meestal werken verschillende partners samen voor meer en betere sport- en beweegmogelijkheden in de stad. Corona zorgde in het begin voor vertraging in de uitvoering van de projecten. Uiteindelijk kwam ook dit goed en op dit moment zijn 29 subsidies, vanuit het landelijk beschikbaar gestelde Sportakkoord budget, gegeven. Nog voor de zomer start, vanuit het "Bosch Sportakkoord", een campagne ‘#mijn club’.

  • Gezondheid

Het sport- en beweeg klimaat in onze stad groeit en bloeit door samenwerking. Er is dus het "Bosch Sportakkoord" en het "Lokaal Preventieakkoord" dat zich meer richt op een gezond leven. Dankzij de subsidieregeling Combinatiefuncties krijg projecten die passen binnen ons sportbeleid een extra impuls. Er worden door Combinatiefunctionarissen verbindingen gelegd tussen verenigingen, wijken, sport, onderwijs, zorg en/of andere sectoren. Sinds de start in 2020 hebben 16 partijen gebruik gemaakt van deze regeling.

We zetten sport steeds meer in op maatschappelijke thema’s zoals positieve gezondheid, het bevorderen van inclusie en het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.

Naast medewerkers van ´S-PORT werken ook ruim 130 studenten van diverse opleidingen, de vrijwilligers en (al of niet commerciële) sportaanbieders daarin samen om er een succes van te maken. Vanuit het programma "Samen Gezond ’s-Hertogenbosch", is er extra aandacht voor het stimuleren van voldoende beweging voor jong en oud. We werken daarbij steeds meer samen met zorgpartijen zoals de GGD en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Door de Corona pandemie is dat alleen maar belangrijker geworden.

  • Verenigingsondersteuning

De lockdown en de corona beperkingen veranderde (tijdelijk) de behoeftes van sportverenigingen. Het ´S-PORT Team Verenigingsondersteuning heeft hier haar dienstverlening op aangepast. Voor corona was er vooral inzet op de (midden)lange termijn om verenigingen “Toekomstproof” te maken. Dat gebeurde vooral door: het communiceren over de diverse maatregelen/beperkingen, het beantwoorden van praktische vragen, informeren over subsidies, meedenken over alternatieve sportlocaties, inspireren hoe je binding houdt met leden en vrijwilligers en het delen van goede voorbeelden.

Onder de vlag van het “Meldpunt Lokale Organisaties ’s-Hertogenbosch” zijn de effecten van de corona beperkingen gemeten. Daarnaast is er meer proactief contact gehouden met de sportverenigingen om vroegtijdig problemen te signaleren. De wethouder Sport heeft een aantal online sessies gehouden om met de verenigingen te praten over hun zorgen en uitdagingen en hoe de vinger aan de pols te houden.

  • Voor de doelgroepen

Peuters, 0-4 jaar

Samen met sportaanbieders in onze gemeente helpen we peuters (0-4 jaar) maar ook de (groot)ouders die meekomen, om meer te bewegen. De samenwerking met de kinderdagverblijven en consultatiebureaus is daarbij van groot belang en waardevol.

Kids, 4 tot 12 jaar

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar organiseert ´S-PORT voor ruim dertig basisscholen het bewegingsonderwijs. Op basis van het principe: niet stapelen maar vervangen, werken wij aan het breder inzetten van het 'bewegend leren'. Met naschools sportaanbod en via "Actief in Den Bosch", beter bekend als "Sjors Sportief" leiden wij kinderen toe naar een blijvend lidmaatschap bij de sportvereniging. Daarbij is de inzet van het Jeugdfonds Sport en Cultuur onmisbaar.

Jongeren, 12-23 jaar

Jongeren (12-23) in beweging te krijgen en te houden is een hele uitdaging. We helpen de vaksecties LO door de inzet van Combinatiefunctionarissen en zorgen ervoor dat sportverenigingen gastlessen komen geven en een naschools sportaanbod mee helpen organiseren. De methode "Citytrainer" zet in op de ontwikkeling van jeugdig talent. Met "Cityboost" en andere vormen van jongerenparticipatie leren jongeren hoe zij zelf goede activiteiten voor andere jongeren kunnen organiseren. Onder de vlag van het jongerenwerk "PowerUp073" in onze gemeente, organiseren buurtsportwerkers activiteiten om de jeugd meer te laten bewegen. Denk hierbij aan het organiseren van toernooien, lessen rondom "De Sportautomaat" of met Urban Sports.

Volwassenen, 18+

Voor volwassenen (inclusief senioren) en inwoners met een beperking (alle leeftijden) organiseren we sportspreekuren op de wijkpleinen. Hierin werken wij samen met partners als Farent en de GGD. Vanuit de aanpak van Positieve Gezondheid wordt er samen met inwoners gekeken welke behoeften en belemmeringen er zijn om te gaan sporten en bewegen. In regionaal verband wordt hetzelfde gedaan voor inwoners met een beperking via “Uniek Sporten”, een groot landelijk platform. Voor kwetsbare inwoners, zoals dak- en thuislozen is er (in samenwerking met Maatschappelijke Opvang
’s-Hertogenbosch en Lync naar Zorg via Life Goals) een speciaal programma om via sport er voor te zorgen dat iedereen kan meedoen.

Specifiek voor senioren organiseren we, Beweeg u Fit, 50Plus Sport en beweeglessen. In coronatijd zijn er in de wijken volop Balkon Beweeg lessen georganiseerd. De Beweeg u Fit docenten hielden, in de periode dat er geen beweeglessen gegeven mochten worden, actief contact met al hun deelnemers om vereenzaming te voorkomen.

  • Urban sports, cultuur en ruimte

Urban is een verzamelnaam voor activiteiten op het terrein van sport en cultuur. Urban is niet meer weg te denken in de stedelijke omgeving. Daarom is vanuit de Brabantstad samenwerking (B5) besloten de ontwikkeling van de Urban scene op te pakken. In alle B5 steden heeft de Urban scene zowel op sportief als cultureel terrein grote stappen naar voren gemaakt. De Provincie ondersteunt dit ook. Dat skaten en BMX freestyle nu een Olympische sport is, is daar een mooi gevolg van. De verwachting is dat de nu goede samenwerking in de Urban scene ook de komende jaren door hun zelf onderhouden en uitgebouwd kan worden. Om meer zicht te krijgen op de stand van de eigen lokale ‘Urban (sport)scene’ is er pas een onderzoek gedaan. De resultaten hiervan volgen later dit jaar.

  • (Top)sport Evenementen

We hebben allemaal meegemaakt dat de Corona pandemie veel gevolgen heeft voor de evenementen markt en dus voor sportevenementen. Bijna alle evenementen zijn afgelast. La Vuelta is verplaatst naar 2022, het EK Petanque stond al voor dat jaar op de rol. In de Maaspoort Den Bosch waren toch een paar aardige topsport evenementen; wel zonder publiek. De Billy Jean King cup (FED-cup) en twee ronden Europese club competities Basketbal. Deze zijn via TV en internet zeer goed bekeken.

Pas nog is het mooie Super G-evenement georganiseerd in onze gemeente voor mensen met een verstandelijke beperking. Anders van opzet, maar met dezelfde passie werd het toch een mooi evenement voor deze bijzondere doelgroep die extra te lijden heeft gehad door de Corona maatregelen.

CONCLUSIE

We, wij allemaal, mogen trots zijn op wat er in onze gemeente tot stand is gekomen in de afgelopen moeilijke periode. Deze resultaten geven energie om op de ingeslagen weg verder te gaan. Om nog meer samenwerking en kennisdeling aan te gaan. Daar waar nodig het initiatief te nemen of juist los te laten, samen met de stad. Samen met jou!

Foto van een skaterbaan in opbouw Twee heren poseren voor het zwembad van Sportiom Foto van het Sportautomaat Foto van de sportcontainer
Verschillende sporters o.a. voetrballer en hockeyster poseren op een brug Dames in een voetbal outfit lopen samen arm in arm Twee jongens die aan het boxen zijn Wethouder van Olden knipt samen met kinderen het openings lint door Twee jongens die over een hekwerk springen Kinderen poseren voor de Sport boog Mannen die aan het sporten zijn met een kettebel of hangen aan een rek Kinderen die dansen op een geblokte dansvloer Twee lachende heren bij het tennisnet De zaal van de maaspport gevuld met zand