Gemeente 's-Hertogenbosch


Voldoende en kwalitatief goede voorzieningen voor de binnen- en buitensport. Daar streeft de gemeente naar. Daarbij stimuleert ze mensen van jong tot oud om dagelijks te bewegen.

'S-PORT
Met ’S-PORT worden alle inwoners uitgedaagd om mee te doen, ieder op zijn eigen niveau met zijn eigen talenten. Door zelf te sporten of bij te dragen aan de sport in de stad ontmoet je anderen! Er is ruimte voor sporters, sportaanbieders, supporters en organisaties om creativiteit en energie te brengen en te halen.

BELEID
Vanuit de Sportvisie ‘Sportief Samen Verder’ wordt gewerkt aan een laagdrempelig en betaalbaar sport- en beweegaanbod. Er wordt ingezet op Sportwijken, een passend aanbod op wijkniveau voor iedereen Sportieve infrastructuur die iedereen uitdaagt te bewegen Mensen en organisaties
Samenwerking en kennisdeling in de breedste zin Topsport, de voorbeeldrol optimaal benutten

'S-PORT SUPPORT
'S-PORT SUPPORT is de matchmaker tussen de Bossche sport en het Bossche bedrijfsleven. We brengen samenwerkingen tot stand tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor de sport.


Contactgegevens

sportsupport@s-hertogenbosch.nl
073 6155 155
https://www.s-port.nl/
< terug
Shertogenbosch

'S-PORT SUPPORT verhalen