18-35 jaar 

Er zijn verschillende ‘breuklijnen’ in het leven van mensen waarop we veranderingen zien in gedragspatronen van mensen. Dat geldt ook voor het sport- en beweeggedrag. We zien op basis van cijfers in de groep 18 tot 35 jaar een lagere deelname sport en bewegen. In deze leeftijdsgroep vinden er veel life-events plaats, waardoor er vaak andere keuzes worden gemaakt en men stopt met sporten. Denk aan het krijgen van relaties, kinderen, opleiding of werk en een zelfstandig huishouden runnen. Meer verantwoordelijkheden dus.

Omdat het hard nodig is

We gaan ons meer dan voorheen specifiek richten op deze leeftijdsgroep. In ons lokale sportbeleid hebben we tot nu toe deze doelgroep geen expliciet onderwerp van beleid gemaakt. De cijfers vragen echter om actie. We gaan belemmeringen van deze doelgroep beter in beeld brengen en de bewustwording over het nut en noodzaak van voldoende lichaamsbeweging proberen te vergroten. We pakken dit op samen met (sport)verenigingen en anders georganiseerde sportaanbieders. Wij helpen en ondersteunen hen om voor deze doelgroep een passend aanbod te ontwikkelen.

Het krijgen van kinderen is zeker een van de oorzaken waardoor mensen stoppen met sporten. Door het ‘spitsuur’ wat het werk- of gezinsleven met zich meebrengt, hebben mensen vaak minder tijd en motivatie om zelf goed te (blijven) bewegen. Tegelijk willen we dat kinderen al op jonge leeftijd goed leren bewegen, omdat we weten dat ‘goed’ bewegen ook zorgt voor ‘langer’ bewegen. Een gecombineerd aanbod voor kinderen en ouders en/of grootouders neemt een aantal praktische belemmeringen weg en helpt zo om kinderen al vroeg te leren bewegen en de ‘beweegbreuk’ bij de volwassenen te repareren.

'We gaan belemmeringen van deze doelgroep beter in beeld brengen en de bewustwording over het nut en noodzaak van voldoende lichaamsbeweging proberen te vergroten.'